Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2012-08-19

Handelshögskolan i Göteborg får den 22 och 23 augusti besök av en delegation entreprenörer och tjänstemän från Hangzhou i östra Kina. Gruppen besöker Handelshögskolan för att lära sig om innovation ur svenskt perspektiv och för att diskutera samarbete kring managementutbildning, science parks och företagsutveckling. Förutom föreläsningar på Handelshögskolan planeras möten på bl.a. Göteborgs Stad, Volvo Personvagnar och Lindholmen Science Park.  

Den kinesiska delegationen består till hälften av entreprenörer och företagsledare vid små- och medelstora företag medan de övriga besökande arbetar med företagsutveckling för Hangzhou Stad. Hangzhou är känd för ett sprudlande företagsklimat, med den största andelen entreprenörer i Kina. Staden är också hemvist för Geely, Volvo Personvagnars nya ägare, vilket är en av anledningarna till kinesernas starka intresse för Göteborg.

Kinesisk satsning på uppgradering av kompetens
– I Kina fäster man idag stor vikt vid utveckling av små- och medelstora företag, säger Per-Olof Larsson, VD för School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Enligt Per-Olof Larsson är det ett prioriterat område för centralregeringen att utveckla den här typen av företag. Idag är det en extrem konkurrens mellan företagen och många brottas med svag lönsamhet. Regeringens satsning handlar om att företagen ska uppgradera sin kompetens och tillverka fler avancerade produkter som ökar lönsamheten. Och Kina är stort – enbart i Hangzhou finns det 60 000 små- och medelstora företag. Det som är unikt med detta besök är enligt Per-Olof Larsson att delegationen består av företrädare från såväl privat som offentlig sektor.

Handelshögskolan involverad i flera utbildningsprojekt i Kina
Sedan ett antal år har Handelshögskolan ett strategiskt samarbete med Zhejiang University i Hangzhou, som är rankat nummer tre i Kina. Samarbetet innefattar såväl utbyte av forskning och studenter som vidareutbildning för både svenska och kinesiska chefer.

– Det finns en stor efterfrågan på managementutbildning i Kina. Genom vårt samarbete med Zhejiang University kan vi leverera utbildningar som integrerar kinesiska och västerländska perspektiv på företagsledning. Vi för nu diskussioner om utbildningar i flera städer i Kina, förutom i Hangzhou, också i Kungming och Guangzhou, säger Per-Olof Larsson.

Delegationen kommer efter sitt besök i Göteborg att fortsätta vidare mot Stockholm, Helsingfors och Moskva.

Fakta om staden Hangzhou
Hangzhou ligger knappt tjugo mil sydväst om Shanghai, har nio miljoner invånare och är huvudstad i Zhejiangprovinsen med 55 miljoner invånare. Förutom vacker natur, finns här West Lake, som är ett av Kinas populäraste turistmål.

För mer information:
Per-Olof Larsson, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och utvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.