”Jag uppmärksammar händelser och aspekter i samhället på ett nytt sätt”

1 december 2020

Den 1 oktober var startdatum för Gothenburg Executive MBA 2020-2022 och deltagarna har nu haft sina tre första utbildningsmoduler. Så hur är det att gå en Executive MBA? Sofia Necander, utbildad läkare och egenföretagare, delar med sig av sina intryck efter de inledande månaderna.

”Utbildningen är väldigt givande, det är kul och engagerande och mycket intressant att föra diskussioner med de andra deltagarna, som alla har olika bakgrund men snarlika visioner och framtidsplaner.”

Med en läkarutbildning i botten är Sofia Necander mer specialist än generalist och menar att utbildningen låter henne bredda perspektiven.

”Utbildningen ger mig ett mer strategiskt synsätt. Jag märker till exempel att jag uppmärksammar och tar till mig händelser och aspekter i samhället på ett nytt sätt och reflekterar över hur de påverkar näringslivet utifrån nya vinklar.”

 

Sofia Necander

Utmanar och utvecklar

Deltagarna på Executive MBA-programmet studerar samtidigt som de arbetar heltid på ledande befattningar. Sofia Necander betonar vikten av att få in studierna i vardagen men ser även fördelar med den utmanande uppgiften:

”Det är tufft att balansera studier och arbetsliv, men det var jag inställd på. Jag gillar när det är mycket på gång, det skapar utveckling och jag tvingas förändra mitt arbetssätt och blir mer effektiv. Arbetsmängden, på toppen av mitt normala jobb, är både utmanande och positiv.”

 

Bred utgångspunkt lönar sig

En annan insikt så här en bit in på den första terminen av fyra är betydelsen av att anamma ett brett perspektiv på syftet med studierna.

”Utbildningen ger mer om man inte enbart fokuserar på sin nuvarande roll utan vågar bredda bilden till att inkludera många olika typer av företag. Då tar man till sig nya kunskaper och metoder mycket bättre.”

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35