Inflationsekonomi – nytt kort program om den makroekonomiska utvecklingen

20 september 2023

Dagens ekonomiska situation med inflation, höga räntor och svag valuta skapar utmaningar för svenska företag. GU Executive Education presenterar nu ett nytt endagsprogram: Inflationsekonomi – den makroekonomiska situationens inverkan på din verksamhet. Här får deltagarna grundläggande fakta om och förståelse för hur situationen påverkar svenska verksamheter och deras finansiella rapporter.

Den 29 november ges för första gången programmet Inflationsekonomi, ett endagsprogram som ger både analytisk och praktisk kunskap med stor relevans i dagens makroekonomiska situation. Som alla GU Executive Educations program präglas utbildningen av akademisk kvalitet i kombination med praktisk tillämpning.

Förmiddagen ägnas åt den svenska makroekonomiska situationen med utblick mot omvärldens utveckling. Riksbankens och politikens roller liksom effekter på verksamheter i Göteborgsregionen hör till det som berörs. Eftermiddagen är mer företagsanalytisk och tar bland annat upp hur inflation och valutarörelser påverkar finansiella rapporter.

Deltagarna träffar två föreläsare: Ola Olsson, professor i nationalekonomi som undervisar i makroekonomi, forskar om långsiktig ekonomisk tillväxt och ofta kommenterar dagsaktuella ekonomiska skeenden i media, håller i förmiddagen. Eftermiddagen leds av Jan Marton, universitetslektor som undervisar och forskar om redovisning, har arbetat som revisor och redovisningsspecialist och har stor erfarenhet av kurser för näringslivet.

”Dagens ekonomiska situation innebär helt nya utmaningar för ledare i svenska verksamheter. Vi är glada att kunna erbjuda ett program som, trots liten insats av egen tid för deltagarna, förmedlar kunskap som både ger förståelse och kan omsättas till praktik”, säger Henrik Schröder, Sales & Business Development Director på GU Executive Education.

Programmet avser att stärka deltagarnas förmåga att dels analysera den makroekonomiska utvecklingens effekter på den egna verksamheten, dels presentera siffror som, trots inflation och valutarörelser, ger rättvisande mått på prestation.

 

Läs mer om programmet här: Inflationsekonomi | GU Executive Education (guexed.com)

Se alla höstens korta program här: Program för öppen registrering | GU Executive Education (guexed.com)

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Schröder, Sales & Business Development Director,
GU Executive Education
+46 705 16 76 55
henrik.schroder@gu.se