Hur multinationella företag lyckas på lokala marknader

17 december 2014

Björn Axelsson och André Knüppel, som båda examinerades från Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i juni 2014, har utvecklat sitt uppsatsarbete och skrivit boken ”How to be a winner in glocal management. The challenges of institutional duality.”.

I boken diskuterar författarna koncept som organisationskultur, isomorphism (harmonisering av processer och arbetssätt) och institutionell dualitet. Den vänder sig till läsare som är intresserade av entreprenörskap, ledarskap, företagsutveckling, politik och globalisering. Boken ger förslag och riktlinjer på hur globalt verksamma organisationer ska kunna öka effektiviteten och engagemanget vid implementeringen av nya strategier i sina lokala dotterbolagsorganisationer.

– Vi har utvecklat en modell som man kan arbeta efter för att förstå globala och lokala perspektiv och identifiera framgångsfaktorer samt potentiella hinder. Mycket handlar om att förstå att framgång påverkas av mellanchefernas förmåga att skapa mening, om att ha förmågan att engagera stora mängder människor mot uppsatta mål, berättar Björn Axelsson. Glocal Management

Boken förklarar komplexiteten i hur multinationella företag hanterar sina dotterbolag och presenterar ett ramverk för hur beslutsfattare ska kunna förbättra samarbetet och undvika konflikter mellan huvudkontor och dotterbolag.

– Många hävdar att det finns en universell lösning på hur man ska implementera strategier, definierad av huvudkontoret. Men ofta underskattas den lokala kontexten i dessa sammanhang. Dotterbolagen präglas ofta av den lokala kulturen och de lagar som gäller i landet. Dessa motstridiga perspektiv är viktiga att förstå och planera för hur man skall hantera inom det multinationella bolaget, fortsätter Björn Axelsson.

Under Executive MBA-utbildningen besöker deltagarna universitet och lokala företag i Kina och Indien. Det var under de besöken som Björn Axelsson och André Knüppel beslutade sig för att skriva boken.

– Resorna var fantastiska! De gav oss en annan dimension på multinationella företag och hur de lyckas ta sig in på dessa växande marknader. När vi reste runt i Indien till exempel blev det tydligt hur stora kulturskillnaderna är och vilken betydelse förståelsen för den lokala kulturen och de lokala lagarna får för hur framgångsrik etableringen blir över tid, avslutar Björn Axelsson.

 

För mer information, v.v. kontakta: Björn Axelsson, tel +46 765537760 André Knüppel, tel +47 90813855 Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, e-mail hakan.ericson@gu.se Björn Axelsson är HR-direktör vid en skandinavisk industri och har tidigare lett flera HR-organisationer. Han är också medlem av Executive Faculty vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. André Knüppel är VD för ett skandinaviskt managementkonsultbolag. Han har tidigare varit VD för flera dotterbolag inom multinationella företag.

GU School of Executive Education levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar vi våra kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com