Höga förväntningar då 30 chefer startade Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

11 oktober 2016

Executive MBA 2016-2018
Torsdagen den 6 oktober startade årets upplaga av Handelshögskolans Executive MBA-program med en grupp förväntansfulla chefer från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader och Sveriges enda Executive MBA som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och Asien förses deltagarna med verktyg för att kunna hantera ett utökat affärsansvar på en globaliserad marknad.

21 månader om ledarskap och företagsledning
Executive MBA-programmet inleddes med tre intensiva dagar inriktade på strategiskt ledarskap med professor P.D. Jose från Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), ett av Handelshögskolans strategiska partneruniversitet i Asien. Under 21 månader kommer deltagarna att träffas tre dagar var tredje helg, för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne och både hårda och mjuka färdigheter utvecklas. Programmet levereras helt på engelska, har en nordisk-asiatisk inriktning och innehåller två separata 10-dagars utbildningsmoduler vid elituniversitet i Kina respektive Indien.

Grupp med stor bredd och lång erfarenhet
Med en medianålder på 41 år har deltagarna i genomsnitt dryga 10 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner satsar på sina bästa talanger för att ytterligare utveckla både deras affärskompetens och ledaregenskaper. Några exempel är Nudie Jeans, Emerson Process Management, Papyrus, Gina Tricot, Husqvarna och Regionteater Väst. En sak som de nya deltagarna alla har gemensamt är en stark motivation att utvecklas som ledare.

Här är några av deras reflektioner vid programstarten:
peter_wanderydz
Jag vill uppdateras och inspireras av föreläsarna och de övriga deltagarna i Executive MBA-programmet. Jag ser fram emot att diskutera ledarskap, nya teorier och innovativa sätt att driva företag i framtiden. Jag har lång erfarenhet av att leda och utveckla ett internationellt företag, så jag ser fram emot att dela med mig om detta.”
Peter Wanderydz
VD, Artexis Easyfairs Nordic
madeleine_jonsson
”Jag vill utveckla mig själv som chef, mitt ledarskap och mitt företag. För fem år sedan tog jag min juristexamen och idag är jag finanschef för ett snabbväxande konsultföretag som specialiserar sig på business intelligence. Jag tror att min något ovanliga yrkesprofil kommer att bidra med ett modernt perspektiv på digitalisering och innovativa sätt att driva och organisera företag.”
Madeleine Jonsson
CFO, Mindcamp
markus_matschiner
“Genom att delta i Executive MBA-programmet förväntar jag mig att ta del av de senaste forskningsrönen inom management och global utveckling för att ytterligare kunna bidra till Nudie Jeans framgångssaga. Jag hoppas att min erfarenhet av att leda förändring, strategiutveckling och genomförande kommer att bidra till programmet och övriga Executive MBA-deltagare”.
Markus Matschiner
Board & Leadership Advisor, Nudie Jeans Co.
andreas_diedrich
“En unik plattform för lärande”
Andreas Diedrich, docent och programdirektör för Executive MBA-programmet, ser fram emot att ta sig an en ny grupp Executive MBA-deltagare:
”Mångfalden inom årets grupp är fantastisk och jag ser verkligen fram emot att följa deltagarnas utveckling över tid, inte minst eftersom vårt program innebär en unik plattform för lärande. Executive MBA-programmet sammanför chefer från företag inom ett stort antal olika branscher över hela världen. De utbyter erfarenheter och tar sig an gemensamma utmaningar och möjligheter som de möter i sitt arbete. Programmet förser dem med banbrytande teorier, modeller och idéer från såväl forskning som näringslivet, vilket hjälper dem att engagera sig i denna process på ett meningsfullt och effektivt sätt. Symbiosen av de utmaningar som cheferna på programmet möter i sitt dagliga arbete och de insikter de får från den akademiska världen utgör en enorm källa till inspiration och lärande”.
Dr. Andreas Diedrich,
Programdirektör för Executive MBA-programmet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Fotograf:  Nettan Kock; www.nettankock.com

För mer information, v.v. kontakta:
Olof Billebo, Business Manager, GU School of Executive Education, tel. +46 31 786 13 83, +46 703 320 1383,
e-mail billebo@handels.gu.se; www.handels.gu.se/emba
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel. +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35,
e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är ”Triple Crown”-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com