Höga förväntningar då 23 chefer startade Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

11 oktober 2017

classphoto_emba2017
Torsdagen den 5 oktober startade årets upplaga av Handelshögskolans Executive MBA-program med en grupp förväntansfulla chefer från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader och Sveriges enda Executive MBA som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och Asien förses deltagarna med verktyg för att kunna hantera ett utökat affärsansvar på en globaliserad marknad.

21 månader om ledarskap och företagsledning
Executive MBA-programmet inleddes med tre intensiva dagar inriktade på strategiskt ledarskap med professor P.D. Jose från Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), ett av Handelshögskolans strategiska partneruniversitet i Asien. Under 21 månader kommer deltagarna att träffas tre dagar var tredje helg, för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne och både hårda och mjuka färdigheter utvecklas. Programmet levereras helt på engelska, har en nordisk-asiatisk inriktning och innehåller två separata 10-dagars utbildningsmoduler vid elituniversitet i Kina respektive Indien.

Grupp med stor bredd och lång erfarenhet
Med en medianålder på 41 år har deltagarna i genomsnitt dryga 10 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner satsar på sina bästa talanger för att ytterligare utveckla både deras affärskompetens och ledaregenskaper. Några exempel är SKF, Borås Kommun, AstraZeneca, Hartmann Group, Prevent Bevakning, HSB och Volvo Cars. En sak som de nya deltagarna alla har gemensamt är en stark motivation att utvecklas som ledare.

Här är några reflektioner vid programstarten:

_A059105_print ”För att sköta mitt område, hälsovård inom offentlig sektor, på bästa sätt behöver jag en ordentlig grund att stå på. Jag förväntar mig få värdefulla insikter samt den formella kompetens jag behöver. Blandningen av erfarna deltagare med olika bakgrund och mycket kompetenta lärare är som ett växthus där lärande frodas. Jag vill helt enkelt inte vara en ’amatörchef’ längre!”
Dr. Anna Pohjanen,
Chef för gynekologi och förlossningsvård, Region Norrbotten

_A059104_print ”När jag slutfört den här utbildningen förväntar jag mig ha fått verktyg och ramverk att använda i mitt eget yrkesutövande och samtidigt ökat min förmåga att skapa värde, både för mina kunder och min arbetsgivare. Jag ser verkligen fram emot att lära känna och nätverka med de andra deltagarna eftersom jag är övertygad om att det sanna akademiska värdet har sitt ursprung i den samlade erfarenhet från de olika verksamheter som finns representerade här.”
Richard Gonsalves,
International Sales Manager, Eleiko Group, Halmstad

_A059102_print ”Mångfalden bland årets deltagare är mycket stor – både gällande deras erfarenheter, organisationer och kulturella bakgrund. Jag ser en mycket spännande och givande resa framför oss! Som alltid känner jag mig mycket privilegierad att under nästan två års tid kunna få följa gruppens och deltagarnas personliga utveckling. Denna utveckling sker genom att ge deltagarna möjlighet till reflektion kring deras organisationer och deras egen roll utifrån de teoretiska ramarna och perspektiv som våra skickliga lärare erbjuder. Denna symbios mellan egna erfarenheter och de senaste inom forskningen är en kraftfull motor för lärande”.
Dr. Roger Schweizer,
Programdirektör för Executive MBA-programmet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

_A059093_print “Än en gång har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet lyckats attrahera en extraordinär Executive MBA-grupp. Den består av ledare som alla förenas i sin strävan efter professionell utveckling och personlig transformation. Genom vårt 21 månader långa program lovar vi att ge möjlighet att förverkliga just denna strävan.”
Håkan Ericson, Msc, MBA
Verkställande direktör, GU School of Executive Education

Fotograf:  Victor Borgvall, e-mail: victor@borgvall.com

För mer information, v.v. kontakta:
Torbjörn Hansson, Business Manager, GU School of Executive Education, torbjorn.hansson@gu.se
+46 705 90 23 28

Håkan Ericson, Managing Director, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se ;
+46 709 50 63 35

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är “Triple Crown”-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com

GU School of Executive Education, Viktoriagatan 13, Box 609, 405 30  Göteborg. Telefon: +4631 786 13 83. www.guexede.com

Loggor