School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet utvecklar kontakten med Asien genom att anordna en utbildningsresa till Sydkorea tillsammans med bl a nuvarande och tidigare deltagare av MBA-programmet; alla med ledande befattningar inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Korea Business Programme anordnas i samarbete med Yonsei University, som är ett av Koreas toppuniversitet. Resan, som äger rum i början av november syftar till att fördjupa kunskapen kring hur företag i Sydkorea arbetar med ledarskap, finans och marknadsföring samt att utveckla och förstärka kontakter i Asien.

Deltagarna kommer varvat med föreläsningar att träffa företrädare för de sydkoreanska företagen Hyundai Glovis, Hyundai Motor Company och Samsung Engineering. Även ett möte med Sveriges ambassadör i Sydkorea, Lars Danielsson finns på programmet.

”Vi ser mycket fram emot resan och Korea Business Programme passar väl in i vår profilering mot den asiatiska marknaden.  Sydkorea har haft en enastående utveckling och är en allt viktigare handelspartner för svenska företag. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett program med anknytning till såväl näringsliv, som akademi och kultur samt med möjligheter att knyta viktiga affärskontakter,”  kommenterar Per-Olof Larsson, VD, GU School of Executive Education.

Förutom den nu förestående resan till Sydkorea ingår två resor – en vecka i Kina och en vecka i Indien –  i det ordinarie tvååriga MBA-programmet.

Följ resan på vår blogg: https://www.guexed.com/blog/

För mer information, v.v. kontakta:

Per-Olof Larsson, CEO, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se
Olof E. Johansson, Business Manager, tel 031-786 1383, 0733- 20 13 83, olof.e.johansson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare. https://www.guexed.com/