Handelshögskolan i Göteborg har beviljats medlemskap i Executive MBA Council

28 oktober 2015

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är ny medlem i Executive MBA Council – en global icke-vinstdrivande organisation för universitet och högskolor som levererar Executive MBA-program. Executive MBA Council har 230 medlemmar som tillsammans levererar 300 Executive MBA-program i 40 länder över hela världen. Executive MBA Councils viktigaste uppgift är att sprida information om Executive MBA-utbildning. Som medlemmar får Handelshögskolan tillgång till ett exklusivt nätverk av affärsskolor i världsklass, vilket i sin tur öppnar för både benchmarking och internationella samarbeten.

Michael Desiderio, Executive Director of the Executive MBA Council, congratulates Håkan Ericson, Managing Director of GU School of Executive Education, on the school’s membership.
Michael Desiderio, Executive Director of the Executive MBA Council, congratulates Håkan Ericson, Managing Director of GU School of Executive Education, on the school’s membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestigefullt medlemskap bland världens främsta affärsskolor
För att beviljas medlemskap i Executive MBA Council ställs höga krav: skolan ska vara internationellt ackrediterad och deltagarna som antas till Executive MBA-programmet ska vara heltidsarbetande chefer med minst fem års arbetslivserfarenhet. Dessutom krävs en skriftlig rekommendation från en befintlig medlem i Executive MBA Council. Som en av 150 handelshögskolor i världen med en EQUIS-ackreditering, liksom enda svenska handelshögskola med AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program, uppfyller Handelshögskolan vid Göteborgs universitet dessa krav. Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg är stolt över det nya medlemskapet i Executive MBA Council.

Vi har under lång tid arbetat målmedvetet för att etablera vårt Executive MBA-program och för att öka kännedomen om hur det kan stärka både deltagare och de arbetsgivare som väljer att nominera medarbetare till programmet. Att beviljas medlemskap i Executive MBA Council ser jag som ett viktigt steg i detta kvalitetsarbete, säger Håkan Ericson på plats i Singapore för Executive MBA Councils årliga konferens.

Executive MBA på deltid med fokus på Norden och Asien

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var först i Skandinavien med att erbjuda ett Executive MBA-program. Programmet har ett unikt kombinerat fokus på Norden och Asien, med delar av undervisningen förlagd till topprankade universitet i Kina och Indien. Programmet ges helt på engelska på deltid över 21 månader och vänder sig till personer med minst fem års chefserfarenhet. Nästa Executive MBA-program startar den 6 oktober 2016.

För mer information, v.v. kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35, e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

Olof Billebo, Business Manager, School of Executive Education, tel +46 31 786 13 83, +46 703 320 1383, e-mail olof.billebo@handels.gu.se; www.handels.gu.se/emba

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com