Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har beviljats internationell AMBA-ackreditering för sitt Executive MBA-program. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är därmed den enda svenska handelshögskola som tilldelats AMBA-ackreditering av organisationen Association of MBAs (AMBA). Denna kvalitetssäkring anses internationellt som den mest prestigefyllda ett MBA-program kan få.

AMBA-ackrediteringen är en bekräftelse på att vårt kvalitetsarbete har gett önskat resultat. För våra deltagare är ackrediteringen en garant för att Executive MBA-programmet håller hög kvalitet och för arbetsgivarna bidrar den till trygghet i den investering de gör när de nominerar sina framtida ledare till vår utbildning, kommenterar Per-Olof Larsson, VD, GU School of Executive Education, som befinner sig på AMBA:s internationella konferens i Kina för att motta utmärkelsen.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett Executive MBA-program av internationella mått. Ackrediteringen stärker vårt varumärke och kommer både att gynna oss vid rekrytering av deltagare och stärka våra möjligheter att samarbeta med välrenommerade handelshögskolor och universitet runt om i världen, säger Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Per-Olof Larsson (bilden, tv), VD för GU School of Executive Education, tilldelas certifikatet for AMBA-ackrediteringen från Sir Paul Judge, Ordförande för Association of MBAs (AMBA).

 

 

 

Bakgrundsfakta om AMBA
Ackrediteringen görs av Association of MBAs (AMBA) som är en internationell obunden organisation inom akademisk chefsutbildning. Ackrediteringen utgör en global standard för MBA-program och endast 207 handelshögskolor har hittills blivit ackrediterade, vilket motsvarar mindre än fem procent av alla handelshögskolor i världen.

Bedömningen görs utifrån kvaliteten på undervisningen, läroplanerna och interaktionen med deltagarna. AMBA säkerställer genom ackrediteringen att programmen är av hög standard och återspeglar rådande trender och innovationer inom chefsutbildningar.

Executive MBA med Asienfokus

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg är en internationell managementutbildning på deltid över 21 månader, som riktar sig till chefer med minst tre års kvalificerad yrkeserfarenhet. Utbildningen har tydligt fokus på tillväxtmarknader i Asien och innefattar två separata utlandsvistelser vid topprankade universitet i Kina och Indien. Nästa program startar i oktober 2014.

För mer information, v.v. kontakta:

Per-Olof Larsson, VD, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se
Olof E. Johansson, Business Manager, tel 031-786 1383, 0733- 20 13 83, olof.e.johansson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet levererar sedan 2008 öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Korea. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.