Göteborgs Executive MBA-deltagare besöker Bangalore för att förstå Indien i förändring

23 februari 2016

Tidigt under Göteborgs Executive MBA-programs fjärde och sista termin tillbringar programdeltagarna tio dagar på studieresa i Bangalore, en snabbväxande metropol på åtta miljoner invånare i södra delen av den indiska subkontinenten. Bangalore är sedan länge Indiens IT-huvudstad, men staden har även sedan början av 1900-talet varit centrum för varje epoks högteknologi, såsom elkraft-, flyg- och rymdteknik.
Infosys_Campus_HQ

I Bangalore bodde deltagarna de fem första dagarna på campus hos Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), en av de tre högst rankade handelshögskolorna i Indien. IIMB ligger i ett lummigt, muromgärdat campus på 40 hektar, söder om stadens centrum. Under det gemensamma temat ”Understanding India in Transition”, är dagarna på IIMB späckade med företagsbesök, akademiska föreläsningar, entreprenörspresentationer och kulturella upplevelser. Under de återstående fem dagarna, som förlades till ett hotell i centrala Bangalore, gavs en av modulerna i Executive MBA-programmet, ”Creative Leadership”.

Sammantaget ger studieresan till Indien Executive MBA-deltagarna en unik möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap och att förstå och följa konsekvenserna av ett Indien i snabb ekonomisk tillväxt. Med ett intensivt schema sker deltagarnas lärande i direkt dialog med ledande indiska akademiker och företrädare för näringslivet. Gruppen togs även emot i företagsbesök hos Titan Watches och den globala indiska IT-jätten Infosys.
Väl tillbaka från studieresan är Executive MBA-deltagarna redo att tillämpa sina nyförvärvade insikter.
Bangalore
“Man måste verkligen ‘smaka’ på en kultur för att förstå den på djupet, vilket är vad vi gjorde under studieresan till Indien. Det är ett land med permanenta paradoxer. Som vår professor på IIMB uttryckte det: Vad du än tycker om Indien, så är det motsatta också sant!” säger Laura Stavby, Service Strategy & Planning Manager på Volvo Group. “Jag kommer att ha med mig alla nya erfarenheter jag förvärvat i mitt arbete, men även i mitt privata liv”.

Laura_Stavby
Laura Stavby, Service Strategy & Planning Manager på Volvo Group

Kampanjen ”Make in India”
Jämfört med Kina är den relativa storleken på Indiens industrisektor mycket liten: bara 19 % av BNP skapas där. I den snabbt växande indiska ekonomin (som för övrigt sannolikt växte snabbare än den kinesiska under 2015) finns det därför gott om tillväxtutrymme för tillverkningsindustrin. I ett försök att efterlikna den kinesiska utvecklingen sedan slutet av 1980-talet eftersträvas en växande indisk industrisektor, med nya arbetstillfällen och högre löner för människor som idag arbetar med okvalificerade uppgifter inom jordbruks- eller servicesektorn. Men vad kommer att krävas?

”Make in India” är en global kampanj som initierats av den indiska regeringen för att öka investeringarna i tillverkningsindustrin i landet. Med tanke på den omfattande indiska byråkratin blir det angeläget för regeringen att reformera lagstiftningen som reglerar hur inhemska och utländska investerare kan planera, bygga och driva nya fabriker i Indien. För detta ändamål kommer digitaliseringen av ekonomin också att vara en nyckelfråga.

Hakan Ericson
Håkan Ericson, VD GU School of Executive Education

Håkan Ericson, VD GU School of Executive Education avslutar: ”Det är slående hur demografin, utbildningssystemet, entreprenörsandan och att engelska språket är så utbrett – för att bara nämna några positiva fakta – har potentialen att förvandla Indien till en ledande global ekonomi. Vi är stolta över att på plats kunna ge våra Executive MBA-deltagare unika insikter i denna pågående förvandling och de möjligheter detta innebär för deras företag.”

Du hittar fler intryck och slutsatser från vår indiska studieresa med Executive MBA-klassen 2014-2016 på vår blogg: ”Booming Bangalore – Understanding India in Transition” och ”Make in India, please”.

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35, e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

Olof Billebo, Business Manager, School of Executive Education, tel +46 31 786 13 83, +46 703 320 1383, e-mail olof.billebo@handels.gu.se; www.handels.gu.se/emba

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com