Globalt skräddarsytt ledarprogram för SKFs HR-direktörer

22 november 2016

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar SKF HR Executive Programme, en ny skräddarsydd ledarskapsutbildning, till de högsta cheferna inom SKF-koncernens globala HR-organisation. Programmet, som är indelat i två intensiva femdagarsmoduler, genomfördes under maj/juni och i september 2016. Den första modulen fokuserar på affärsmannaskap, strategi, marknadsdynamik, riskhantering och strategisk HRM, medan den andra och avslutande modulen innehåller ekonomistyrning, produktion, värdeskapande och prissättning. Femton chefer från Kina, Indien, Tyskland, Singapore, Frankrike, Belgien, Holland och Sverige deltog.
Aspenäs Herrgård
SKF HR Executive Programme

Det är första gången som GU School of Executive Education genomför det här programmet för HR-chefer inom SKF, och planer finns redan på ytterligare utbildningstillfällen. Utbildningen genomfördes på plats i Göteborgsregionen. Framtida leveranser kommer att ske på de platser i världen som SKF finner lämpliga och effektiva.

Eftersom SKF har egen närvaro i mer än 130 länder och deltagarna kommer från SKF Groups globala organisation har SKF HR Executive Programme utformats med en stark internationell profil. Därmed förstärks den globala HR-organisationens förmåga att utveckla medarbetare och stödja SKFs affär i en värld, som i allt högre grad kännetecknas av det som med en engelsk förkortning benämns VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), eller på svenska Flyktighet, Osäkerhet, Komplexitet och Tvetydighet.

För att vidga HR-chefers perspektiv och bygga ny kompetens täcker programmet in ett brett område av nyckelfrågor, från affärsmannaskap, strategi, marknadsdynamik, riskhantering och strategisk HRM till ekonomistyrning, produktion, värdeskapande och prissättning. Deltagarna ges under två intensiva veckor tillsammans möjlighet att också bygga upp ett personligt nätverk, som främjar ett effektivt samarbete mellan SKFs olika enheter runtom i världen.

Kommentarer från några av deltagarna under andra undervisningstillfället på Aspenäs Herrgård utanför Göteborg:

Anjali Byce, Director HR, SKF India:
“SKFs nya strategi har varit en viktig drivkraft för programmet. Den ger HR-chefer mandat att fullt ut delta i affärsutvecklingen och öppnar för nya grepp I det dagliga HR-arbetet. Betraktat på distans är programmet en kraftfull sammanvägning av perspektiven ’utifrån-in’ (vad gör andra företag?) och ’inifrån-ut’ (hur kan en framgångsrik strategi utformas och implementeras?). Föreläsarna var enastående när det gällde att ge viktiga insikter inom en rad nyckelområden och genom att provocera oss att uppfatta verkligheten på nya sätt. Det här programmet kommer tveklöst att driva nya beteenden. Det är nödvändigt idag för företagsledningar att finna tid att reflektera över medel och riktning och först därefter accelerera, snarare än att bara försöka ’springa mer och snabbare’. Jag ser fram emot att implementera mina kunskaper från det här programmet genom att överföra dem till nästa nivå i organisationen.”
Anjali Byce

Christoph Wierling, HR CEE-MEA region & Global Sales Initiatives, Germany:
”Ett utmärkt program, ur flera perspektiv! Att på djupet förstå strategiska utmaningar, hur vi kan skapa en entreprenörsanda och hur vi ser till att alltid säkerställa ett ’utifrån-in’-perspektiv har fått oss att inse hur vi behöver definiera vår HR-agenda för att kunna stödja hela SKF-organisationen i dess pågående förändringsarbete.
Programdelen om prissättning var särskilt intressant, genom att den betonade hur vi på SKF kan jobba för att effektivt säkra en så stor andel som möjligt av vårt faktiskt skapade kundvärde.”
Christoph Wierling

Peter Elmfeldt, Director Group HR & HR Director Sweden:
”Det har varit en kombination av lärandeformer som varit väldigt positiv. Vi har jobbat mycket med omvärldsbevakning och strategiformulering och fått ett antal verktyg att använda. Att så många av dem även kan tillämpas på SKF:s nuläge är verkligen värdefullt. Värdeskapande och prissättning är kolossalt viktiga bitar att förstå. Tanken är ju inte att vi ska bli specialister inom prisstrategier, men supportfunktioner som HR har begränsat värde om vi inte förstår affären tillräckligt. Det är ju detta det handlar om: att någonstans förstå affären, prioritera rätt och utmana med rätt frågeställningar. Alla som deltagit i denna första programcykel är nyckelspelare i olika strategiska ledningsorgan inom koncernen. Sitter du där utan tillräcklig affärsförståelse eller finansförståelse, då minskar ditt bidrag. Det är stor skillnad på att vara HR-direktör i ett affärsområde, jämfört med i ett land. Därför är nätverksbyggandet jätteviktigt då vi ses; det ökar förståelsen för varandra som individer.”
peter_elmfeldt_hq

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, hakan.ericson@handels.gu.se; Mobil +46 709 50 63 35
Petter Rönnborg, Manager Competence Development Group Finance, SKF, petter.ronnborg@skf.com ; Mobil +46 725 17 64 64

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är ”Triple Crown”-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com