Givande första resa till Seoul för Executive MBA-deltagare på Handelshögskolan i Göteborg

5 juni 2024

16–19 april var det premiär för Seoul som destination för en av de två resor som ingår i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Företagsbesök varvades med föreläsningar om det koreanska näringslivets remarkabla utveckling, den regionala geopolitiken och nationella marknads- och konsumtionstrender. Allt paketerat i ett välfyllt fyradagarsprogram som var mycket uppskattat av deltagarna.

Excecutive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inkluderar två studieresor till Asien. Sedan ett flertal år har de gått till Indien och Kina. Efter pandemin blev det aktuellt att hitta ett annat resmål än Kina och i april i år besöktes för första gången Seoul i Sydkorea.

Akademi, näringsliv och kultur
Deltagarna fick ta del av ett ambitiöst program som utformats tillsammans med Handelshögskolans partneruniversitet Yonsei University och dess handelshögskola Sangnam Institute of Management. Universitetet bjöd på föreläsningar om bland annat koreanskt ledarskap, om innovation, näringslivets historiska utveckling och koreanska konsumtions- och marknadstrender liksom om regional geopolitik och dess roll i förhållande till den ekonomiska och militära kraftmätningen mellan USA och Kina.

Det akademiska varvades med besök på bland annat inkubatorn Pan-gyo Start-up Zone och Hyundai MotorStudio. Luncher, middagar och turer i Seoul gav kompletterande insyn i och närkontakt med den koreanska kulturen. Vistelsen avrundades med ett besök på den svenska ambassaden och en högtidlig avslutningsceremoni på universitet.

 Röster från deltagare:

Tina Resch, vice vd, Liseberg:
”Sydkorea är ett fascinerande land, inte minst med tanke på utvecklingen från krigsslutet på 50-talet till dagens välstånd och moderna högteknologiska industri. Det var ett mycket välordnat arrangemang med proffsigt omhändertagande och ett intensivt och gediget program med högklassiga föreläsare och spännande företagsbesök. Sydkorea förknippas ju främst med bilindustri och hemelektronik och därför tyckte jag att det var särskilt intressant att få veta mer om landets nya stora exportbranscher som K-pop och K-beauty, det gav nya insikter.”

Mattias Nilsson, Head of Strategic Propositions, Stena Recycling Holding:
”Det var en fantastisk resa med ett imponerande program. Jag överraskades av koreanernas starka fokus på utbildning och hur mycket resurser de lägger på att ge sina barn och unga bästa möjliga förutsättningar akademiskt. Vi fick själva ta del av detta genom föreläsarna och föreläsningarna på Yonsei University, vilka höll en imponerande nivå. Jag tyckte det var särskilt intressant att få inblick i hur landet nu har identifierat att man befinner sig i något av ett vakuum efter en omfattande tillväxtresa och behöver hitta nästa steg i utvecklingen, samtidigt som man brottas med tuffa samhälleliga utmaningar, som till exempel de extremt låga födelsetalen vilka drivs på genom just höga kostnader för utbildning.”

Evalotta Rehn, Senior Management Consultant, Babunia Consulting:
”Sydkorea är intressant inte minst för att det är en demokrati och på olika sätt har andra förutsättningar än några av sina grannländer. Det är ett hårt arbetande folk som har lagt ner ett otroligt jobb på att få landet på fötter efter Koreakriget då inget fungerade och hela Seoul låg i ruiner. Man slås också av bredden och innovationskraften i näringslivet. Föreläsarna på universitetet var imponerande och gav oss fantastiska inblickar. Jag tog särskilt intryck av föreläsningarna om den historiska utvecklingen och om landets förhållande till sina grannar. Vi ser allt från ett västerländskt perspektiv, nu fick vi deras perspektiv. Mycket lärorikt.”

Ledarskap i en föränderlig ekonomi
”Vi valde Korea som resmål främst för att ge EMBA-deltagarna insikter om vad som krävs för att leda i en snabb och innovativ ekonomi. Genom att utgå från Korea vill vi också skapa en ökad förståelse för Kinas roll i den alltmer komplexa geopolitiken i Asien och Stillahavsområdet och dess inverkan på världsekonomin. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Yonsei University och planerar för en resa till Korea även nästa år”, säger Håkan Ericson, vd för GU Executive Education.

Resan ingår i termin två för den Executive MBA-grupp som påbörjade programmet hösten 2024. Just den här resan var öppen även för deltagare från de årskurser av Executive MBA som drabbades av inställda resor på grund av pandemin. Dessutom skapades möjlighet för ett begränsat antal alumner, som tidigare besökt Indien och Kina inom ramen för sina Executive MBA-program, att åka med.

Bilder:
1. Nöjda resenärer
2. Föreläsning om geopolitik, Yonsei University
3. Besök på Hyundai MotorStudio
Foto: GU Executive Eduction

 

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Ericson,
vd, GU Executive Education
hakan.ericson@handels.gu.se
+46 709 50 63 35

Peter Salomonsson,
affärsutvecklingschef GU Executive Education
peter.salomonsson@handels.gu.se
+46 31 786 13 83

Läs mer om Executive MBA-programmet här: Executive MBA | GU Executive Education (guexed.com)