Förväntansfull kickoff för Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

9 oktober 2015

EMBA 2015-2017 kick-off

Torsdagen den 1 oktober startade årets upplaga av Handelshögskolans Executive MBA-program med en grupp förväntansfulla chefer från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader och Sveriges enda Executive MBA som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och Asien förses deltagarna med verktyg för att kunna hantera ett utökat affärsansvar på en globaliserad marknad.

 21 månader om affärer och ledarskap
Årets Executive MBA-program startade med tre intensiva dagar inriktade på strategiskt ledarskap med professor P.D. Jose från Indian Institute of Management Bangalore, ett av Handelshögskolans strategiska partneruniversitet i Asien. Deltagarna kommer att träffas var tredje weekend för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne. Programmet levereras helt på engelska, har en nordisk-asiatisk inriktning och innehåller två separata 10-dagars utbildningsperioder vid elituniversitet i Kina respektive Indien.

”Ett bra sätt att accelerera min karriär”

Thomas Johansson, Area Manager på danskägda Dacapo Stainless AB, är förväntansfull när han ger sin bild av programstarten.

Thomas Johansson, Dacapo Stainless AB
Thomas Johansson, Dacapo Stainless AB

– Mina chefer har höga förväntningar på mig så jag ser fram emot att Executive MBA-programmet ger mig kunskap och verktyg som jag kan tillämpa direkt i den egna verksamheten. Vi är överens om att detta är ett bra sätt att accelerera min karriär, med siktet inställt på en ledande position i företaget. Mitt deltagande i programmet är väl förankrat hos företagsledningen och jag har delegerat uppgifter som gör att jag kan vara borta den tid som programmet kräver. Jag ser också fram emot att ta del av all erfarenhet och kunskap som finns hos de andra deltagarna i gruppen, säger Thomas Johansson.

Grupp med stor bredd och lång erfarenhet

I årets Executive MBA-klass är en tredjedel är kvinnor och en fjärdedel har internationell bakgrund. Med en medianålder på 38 år har deltagarna i genomsnitt dryga 10 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner satsar på sina bästa talanger för att utveckla både deras affärskompetens och karriärmöjligheter – några exempel är SKF, Etteplan, Infranord, Volvo Personvagnar och Volvo Group. Majoriteten av deltagarna har sin hemvist i Västsverige men flera har valt att pendla till Göteborg för att delta i programmet, både inom Sverige och internationellt. En deltagare kommer exempelvis att pendla till och från Förenade Arabemiraten.

”Executive MBA-programmet är en språngbräda”

Roger Schweizer, forskare på Handelshögskolan och programledare för Executive MBA-programmet sedan 2008, är nöjd med mångfalden i gruppen.

Dr. Roger Schweizer, Executive MBA Programme Director, School of Business, Economics and Law
Dr. Roger Schweizer, Executive MBA Programme Director, School of Business, Economics and Law

– Det finns otroligt mycket kompetens och erfarenhet i årets deltagargrupp. Det är ett privilegium att få hålla samman ett Executive MBA-program och följa deltagarnas utveckling över tid. Programmet är en beprövad språngbräda för deras karriär och personliga utveckling, säger Roger Schweizer.

 För mer information, v.v. kontakta:

Olof E. Johansson, Business Manager, School of Executive Education, tel +46 31 786 13 83, +46 703 320 1383, e-mail olof.e.johansson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/emba

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35, e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

 GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare.  www.guexed.com