GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar skräddarsydd ledarskapsutbildning till controllers och finanschefer inom SKF Groups globala finansorganisation. Utbildningen är indelad i tre femdagarsmoduler, varav den första delen av programmet med fokus på strategi, riskhantering och ekonomistyrning har genomförts. Sexton medarbetare från Kina, Ryssland, Frankrike, Colombia, Uruguay, Tyskland, Brasilien och Sverige deltog.

Det är sjätte året som GU School of Executive Education genomför programmet för finanschefer inom SKF och hittills har 80 personer examinerats. Utbildningen genomförs denna gång på plats i Göteborg, Shanghai, Kina och Landsdale, USA.

Petter Rönnborg

Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förståelse för strategi, verksamhetsstyrning och ledarskap. Utbildningen är ett av flera verktyg i arbetet med att utveckla förmågor för att säkra SKFs långsiktiga konkurrensförmåga, säger Petter Rönnborg, Competence Development Manager på SKF.

Undervisning

Utbildningen täcker in ett brett område från strategi och strategiutveckling till produkt- och förändringsledning, värdeskapande internationell kundorientering och kommunikation. Deltagarna får dessutom möjlighet att bygga upp ett nätverk, som främjar ett effektivt samarbete mellan SKFs olika enheter runtom i världen.

Eftersom SKF har egen närvaro i mer än 130 länder och deltagarna kommer från SKF Groups globala organisation har programmet med nödvändighet utformats med en stark internationell orientering.

Kommentarer från några av deltagarna under första modulen i Göteborg:

Anders Fredriksson
Jennifer Xu
Viktor Kraitor

 

 

 

 

Anders Fredriksson, skattechef på SKFs huvudkontor i Göteborg

Nätverkandet är viktigt och jag har fått många nya, värdefulla kontakter. Man får även en generell, djupare förståelse för verksamheten och ett helhetstänk som är nyttigt. Personligen har det också inneburit ett tillfälle att stanna upp och ge tillfälle till eftertanke.

Jennifer Xu, finanschef SKFs försäljningsbolag i Shanghai
För mig har utbildningen inneburit att jag har fått en mängd nya idéer och jag tilltalas speciellt av den del av programmet som är inriktad på strategi i olika former. Jag ser också den här utbildningen som en stor tillgång för min framtida karriär.

Viktor Kraitor, SKFs finanschef i Ryssland
Diskussionerna med alla dessa duktiga människor är extremt givande och ger vår gemensamma vision en ny innebörd. Att knyta samman teori och praktik på det sätt som görs under den här utbildningen är mycket effektivt och utvecklande.

 

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, hakan.ericson@handels.gu.se; +46 709 50 63 35
Petter Rönnborg, Competence Development Manager hos SKF, petter.ronnborg@skf.com ; +46 725 17 64 64

GU School of Executive Education levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar vi våra kunders nyckelmedarbetare.  www.guexed.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com