Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2012-08-24

Andelen kvinnor i Handelshögskolans Executive MBA-program har ökat från 25 till 40 procent jämfört med tidigare år, något som starkt bidrar till gruppens dynamik. Både föreläsare och deltagare kommer dessutom från ett flertal olika länder, vilket ger ett internationellt perspektiv på ledarskap och affärskultur och förser deltagarna med verktyg för att göra affärer på en global marknad.

Det globala genomsnittet för andelen kvinnor i Executive MBA-program ligger strax under 25 procent. Många affärsskolor strävar efter att öka mångfalden i sina chefsutbildningar generellt och i synnerhet vill man öka andelen kvinnor. Per-Olof Larsson är VD för School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han gläds åt att fler kvinnor har sökt till årets Executive MBA-program.

– Vi strävar efter största möjliga bredd i våra chefsutbildningar. Mångfald gynnar gruppen, oavsett om det gäller utbildningsbakgrund, ålder, kön, nationalitet, yrkeskategori eller jobbtitel. Eftersom en stor del av lärandet sker mellan deltagarna är det viktigt att ha en bra mix i klassrummet. Vi är särskilt glada över att andelen kvinnor har ökat eftersom det har varit en medveten satsning från vår sida. Vi har riktat oss till kvinnor i vår marknadsföring och uppmuntrat våra partnerföretag att nominera kvinnor till programmet. Tidigare har andelen kvinnor legat runt 25 procent. I år ser den siffran ut att öka till 40 procent, säger Per-Olof Larsson.

– Om det är en trend eller en tillfällighet är för tidigt att säga. Men vi har lagt märke till att allt fler kvinnor kontaktar oss och är intresserade av en Executive MBA. En Executive MBA är en bra väg att gå för alla som vill ta större plats i yrkeslivet och siktar på högre poster. Många av de kvinnor vi talar med påpekar också att vårt format med undervisning torsdag till lördag var tredje vecka, parallellt med arbetet, passar dem bra, menar Per-Olof Larsson.

Fokus på asiatiska tillväxtmarknader

Under senare tid har Handelshögskolan valt att lägga särskild vikt vid tillväxtmarknader i Asien i både Executive MBA-programmet och de skräddarsydda, företagsinterna utbildningarna. Executive MBA-programmet innehåller två utlandsveckor i Asien vid de topprankade universiteten Indian Institute of Management Bangalore i Indien och Zhejiang University i Zhejiang, Kina. Olof E. Johansson är Business Manager för Executive MBA-programmet och uppmärksammar betydelsen av att regelbundet ta programdeltagarna till Indien och Kina.

– För varje gång vi åker till Indien och Kina påminns vi om hur viktiga dessa utlandsveckor är. Med vårt breda nätverk i Asien kan vi erbjuda intressanta företagsbesök och föreläsningar och samtidigt ge programdeltagarna goda möjligheter att nätverka med asiatiska chefer, säger Olof E. Johansson.

För mer information:

Per-Olof Larsson, VD, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se Olof E. Johansson, Business Manager, tel 031-786 1383, 0733- 20 13 83, olof.e.johansson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.