Handelshögskolan i Göteborg startade Executive MBA-programmet 2014-2016 med en tre dagar lång undervisningsmodul den 2-4 oktober. Under 21 månader kommer de 22 deltagarna studera på deltid och samlas var tredje weekend för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen. Varje modul är fokuserad på ett specifikt ämne. Programmet levereras helt på engelska, har en nordisk-asiatisk inriktning och är Sveriges enda Executive MBA-program, som är ackrediterat av Association of MBAs (AMBA).

EMBA 2014-2016

Årets deltagargrupp uppvisar den mångfald som skolan arbetar för att uppnå: av det totala antalet deltagare är sju kvinnor, medianåldern är 39 år och deltagarna kommer från Belgien, Bangladesh, Mexiko, Norge, Zimbabwe och Sverige. Såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner satsar på sina bästa talanger för att utveckla både deras affärskompetens och karriärmöjligheter – några exempel är Ascom, Bulten, Emerson, Gunnebo, Husqvarna, Mellby Gård, Stena, Volvo Personvagnar och Volvo Group.

I linje med programmets asiatiska inriktning kommer deltagarna, som en del av utbildningen, att tillbringa två separata 10-dagars utbildningsperioder vid elituniversitet i Kina respektive Indien.

Den första modulen i utbildningen fokuserar på strategiskt ledarskap. Deltagarna lär sig att analysera affärsklimat och utarbeta lämpliga strategier för sina respektive organisationer.

– Det är mycket givande att se hur deltagarna utvecklas redan nu under programmets första dagar. Mångfalden i gruppen liksom den varierande bakgrunden bidrar till att väsentligt öka deltagarnas färdigheter när det gäller ledarskap i en tilltagande komplex och utmanande global affärsmiljö, säger professor P.D. Jose, Indian Institute of Management Bangalore (IIMB), ansvarig för föreläsningarna om strategiskt ledarskap.

Nele Van de Veire, Volvo Car Corporation
Nele Van de Veire, Volvo Car Corporation

– Det är ett nöje att ha en grupp deltagare som är så vetgiriga. Frågor och svar flödade under de första studiedagarna tillsammans och jag är övertygad om att deltagarna kommer att lära sig mycket av varandra, säger programansvarige Dr. Andreas Diedrich. – Jag har en masterexamen i produktionsteknik och ser fram emot att utvecklas genom att interagera med föreläsare och deltagare. Jag bor och arbetar i Gent, i Belgien och jag kommer att resa till Göteborg var tredje weekend för att delta i utbildningen här, säger Nele Van de Veire från Volvo Personvagnar.
För mer information, v.v. kontakta: Håkan Ericson, t f VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, e-mail hakan.ericson@gu.se

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklas kundernas nyckelmedarbetare. Handelshögskolan i Göteborg är en av de knappt 70 affärsskolor i världen som har en femårig EQUIS-ackreditering. www.guexed.com