Executive MBA – krävande och otroligt givande

16 maj 2024

Matti Ahlqvist fick sin nuvarande tjänst som Site Executive Director på AstraZeneca i Göteborg strax innan han tog sin examen på Executive MBA-programmet 2017. Kunskaperna från utbildningen stärkte svaren på intervjufrågorna vid rekryteringen och han uppskattar och använder fortfarande ofta modeller och teorier från programmet. Men det som påverkat och stärkt honom mest är tryggheten som kommer av att ha klarat av den utmaning som programmet i sig innebär.

På AstraZeneca i Göteborg arbetar forskare och många andra yrkesgrupper med hela livscykeln för läkemedel – från upptäckt och utveckling till kommersialisering och produktunderhåll. Anläggningen hyser nästan 4 000 personer inklusive konsulter och externa bolag. Av de 3 100 som är anställda på AstraZeneca har drygt en tredjedel flyttat till Göteborg från ett annat land och lika många har en forskarexamen.

”Vi kanaliserar över 24 miljarder kronor om året till forskning och utveckling som sker här eller som styrs härifrån. Summan motsvarar ungefär 40 procent av svenska statens hela forskningsanslag”, berättar Matti Ahlqvist, Site Executive Director på AstraZeneca i Göteborg och alumn från Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stärkt ledarskap och fler möjligheter
Han har sin utbildningsbakgrund inom kemi och har jobbat med forskning om och utveckling av läkemedel i snart 25 år, i olika roller genom hela värdekedjan för läkemedelsutveckling. Så vad ledde honom till Executive MBA-programmet?

”Jag insåg tidigt att jag tycker om att leda människor och att jag kunde göra en betydligt större skillnad som individ om jag kunde få många människor att höja nivån för vad de tror är möjligt att åstadkomma. Jag ville gå Executive MBA-programmet både för att ta mitt ledarskap till en högre nivå och för att öppna för fler möjligheter i min fortsatta karriär.”

Matti Ahlqvist gick Executive MBA-programmet 2015–2017 och fick sin nuvarande tjänst strax före examen 2017. Han tror att utbildningen kanske bidrog till att göra honom mer intressant, men framför allt menar han att den hjälpte honom i anställningsintervjuerna.

”Jag fick frågan ’Vad vill du göra i det här jobbet om du får tjänsten?’. Jag använde väldigt mycket från programmet för att svara på det och beskriva vad jag trodde att AstraZeneca i Göteborg behövde. Det gjorde stor skillnad att kunna utgå från modellerna och teoretisera kring dem.”

Hög kvalitet
Matti Ahlqvist håller kunskaperna från programmet levande och använder många av dem i sin nuvarande roll. Svaret på frågan om någon eller några av utbildningsmodulerna spelat särskild roll blir långt:

”Corporate Finance, att förstå kopplingarna mellan strategi och finans i ett företag, var väldigt nyttig. Och de olika strategidelarna, som inkluderade både klassiska strategimodeller och emergent strategy och balansen dem emellan. Det hör ihop med modulen om innovation och insikterna om vilken typ av innovation man möjliggör med vilken typ av ledarskap. Vi hade också ett par moduler som handlade om organisationens kultur respektive ledarskapet av kulturen och det mellanmänskliga som kompletterade varandra väldigt bra och gav mycket. Generellt var kvalitetsnivån på innehållet och föreläsarna väldigt hög. Jag fick med mig ett ramverk gällande att leda människor och företag som jag använder konstant.”

Förändrande upplevelse som ger trygghet
Han betonar också att självkännedomen stärks av programmet och hur viktigt det är.

”Vi hade vissa delar, som modulen i Indien som var väldigt djuplodande och fokuserade på självkännedom och reflektion kring den egna personen, som gav mycket. Men efteråt har jag insett att jag påverkades allra mest av att klara av utmaningen som programmet i sig är. Under de två åren hade jag både ett krävande arbete och dessutom EMBA-studier på halvtid. Att arbeta så hårt som det faktiskt innebär gör något för ens egen trygghet. Det visade mig vad jag är kapabel att klara av och uppnå när så krävs. Den upplevelsen är förändrande, det tror jag gäller alla som går programmet.”

På AstraZeneca i Göteborg finns ett flertal medarbetare som har gått Executive MBA-programmet och Matti Ahlqvist har varit mentor under utbildningen för några av dem som gått efter honom. Ibland får han frågor om hur det är att gå programmet.

”Jag är alltid tydlig med att det kräver väldigt mycket arbete, och att den stora arbetsinsatsen är en stor del av poängen, en viktig del av lärandet. Samtidigt är det otroligt givande. Kvaliteten är väldigt hög och utbildningen gör verkligen en varaktig skillnad för ens självkännedom, lärande och professionella utveckling.”

 

Matti Ahlqvist

 

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:
Peter Salomonsson, Sales & Business development manager
peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Läs mer om Executive MBA-programmet