Under en dryg vecka har tjugo deltagare från Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg drillats i att göra affärer i Kina. Utbildningsveckan i Shanghai och Hangzhou är en integrerad del av Executive MBA-programmet. Parallellt med studiebesök på kinesiska och multinationella företag har deltagarna studerat logistik och kinesisk affärskultur vid två av Kinas främsta universitet, Zhejiang University och Shanghai Jiao Tong University.

Deltagarna i Executive MBA-programmet har vitt skilda bakgrunder och jobbar i olika branscher. Den gemensamma nämnaren är att de är chefer, ofta med globala roller i företag som AstraZeneca, Volvo, Husqvarna, Gunnebo och Stena. Executive MBA-programmet, som går på deltid över två år, har tydligt fokus på tillväxtmarknader i Asien och syftar till att stärka deltagarnas kompetens om hur man gör affärer i länder som Kina, Korea, Japan och Indien.

Utbildningsveckan i Kina är uppdelad i två moduler, fyra dagar i Shanghai och fyra dagar i Hangzhou. Niomiljonersstaden Hangzhou är huvudstad i Zhejiangprovinsen, som kännetecknas av företagaranda. Zhejiangprovinsen har snabbare tillväxt än Kina i stort, och många framgångsrika tillväxtföretag har sin hemvist här.

Peter Karlén, Commercial Director, AmphoChem AB
Peter Karlén, Commercial Director, AmphoChem AB

”Jag jobbar inom en företagsgrupp som sourcar material på många olika marknader, dock främst på andra marknader än de asiatiska. Det var därför ovärderligt för mig som förstagångsbesökare i Kina att få ta del av de kontaktytor som modulen innebar. Särskilt intressant var temat som belyste de logistiska utmaningarna med att göra affärer på den asiatiska marknaden. Det var även intressant att få ta del av de kinesiska företagens strävan efter att gå från imitation till innovation genom nya affärsmodeller. Även om man enbart fick en glimt av vad Kina innebär som världsmarknad så kom man hem med en stor förståelse för de utmaningar som Kina har framför sig. Hur ska Kina kunna hålla tillväxten uppe, samtidigt som de sociala klyftorna ska minskas och företagens samhällsansvar öka?”, säger Peter Karlén, Commercial Director, AmphoChem AB.

 

 

WaHaHa EMBA visit

Deltagarna besökte bl a företagen Sunwin Bus, Shanghai Harbour, Jiashan Green Logistic Center och Wahaha, samt träffade chefer som jobbar i Kina för företag som New Wave och Svenska Handelskammaren i Kina.

”Tack vare Handelshögskolans nätverk av partneruniversitet och företag i Kina har vi möjlighet att erbjuda deltagarna såväl besök hos företag med vitt skilda inriktningar som undervisningsmoduler vid välrenommerade universitet. Genom rundabordssamtal och nätverksträffar med chefer från svenska verksamheter stationerade i Kina får man dessutom ökad förståelse för kinesiskt affärsmannaskap,” kommenterar Håkan Ericson, VD GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg.

De olika delmomenten under resan innefattar teman som innovation i Kina, kinesiskt affärsmannaskap, kultur och ledarskap, CSR och sourcing i Kina, etablering av start-ups i Kina samt logistik. Både Zhejiang University och Shanghai Jiao Tong University är rankade som några av Kinas allra bästa universitet.

Läs även gärna Håkan Ericsons blogginlägg från Kina-resan:

https://www.guexed.com/executive-mba-class-in-china/

https://www.guexed.com/observations-on-everyday-life-in-china/

För mer information, v.v. kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35, e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

 

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar vi våra kunders nyckelmedarbetare.  www.guexed.com