Examination för Executive MBA-deltagare vid Handelshögskolan i Göteborg

27 juni 2018

Den 8 juni examinerades 28 deltagare vid Executive MBA-programmet 2016-2018 i Göteborg. Detta är den hittills största gruppen som fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad.
_MG_9731
Deltagarna kommer från såväl små som medelstora företag och internationella bolag från olika branscher: SKF, Mindcamp, Sweco, Gina Tricot, Volvo Cars, Husqvarna och Stena Metall är några exempel.Vid uppstarten av programmet hade alla deltagarna ledande positioner och deras arbetsgivare beslutade att investera ytterligare för att utveckla både affärkompetens och ledaregenskaper. Alla deltagarna har varit mycket motiverade att utvecklas som ledare.

Under 21 månader har de träffats på skolan torsdag-lördag var tredje vecka för att lyssna på och lära av föreläsare från hela världen, var och en expert inom sina respektive områden, och även att lära av varandra. Var och en av de 24 modulerna har finslipat både hårda och mjuka färdigheter genom att fokusera på ett specifikt ämne. Strategic management, Organizational behavior and leadershipsamt Digitalization and IT Governanceär några exempel på moduler.Programmet avslutas med ett omfattande examensarbete och innehåller även två separata tiodagars vistelser i Asien, med föreläsningar vid topprankade universitet i Kina och Indien.

Så här reflekterar några av de examinerade över sin tid på programmet:

Daniel Neang, CEO Emsy Engineering:
”Jag är väldigt glad att ha deltagit i Executive MBA-programmet. Inte bara för den högkvalitativa utbildningens skull med gästande professorer från universitet runt om i världen, men också för den utveckling jag genomgått med klassen under den här tiden tillsammans. Lärdomarna inom gruppen blev särskilt tydliga under resorna till Kina och Indien. Sammantaget känner
jag mig nu som en bättre ledare med ny kunskap och nya insikter från en mängd olika ledarskapsområden inklusive en djupare kunskap om mig själv.”
Daniel Neang
Susanna Dahlberg, CEO Regionteater Väst:
”Min hjärna har vuxit genom att utmanas att lära nya saker kombinerat med regelbundna reflektioner i en stöttande grupp! Jag tror att jag är en bättre chef nu än när jag började programmet. Det har verkligen varit både krävande och roligt. Att arbeta och att studera parallellt är ömsesidigt givande, det har gjort det möjligt för mig att ta med mig problem och utmaningar från teatern till programmet och där få nya perspektiv på möjliga lösningar. Det allra bästa har dock varit de andra deltagarna i programmet och hur vi kollektivt har coachat, uppmuntrat, inspirerat och lärt av varandra.”
Susanna Dahlberg
Årets examensuppsatser spände över ett brett fält. Två exempel är:

  • Daniel Neang, Nico Suazo & Rasmus Andersson:
    ”Business Model Dynamics – Constraints that shape business models”
    I sin uppsats har Daniel Neang, Nicolas Suazo och Rasmus Andersson undersökt hur olika typer av faktorer påverkar och begränsar affärsmodeller. De fann att blockeringar fungerar både som pådrivare och hinder av förändring av affärsmodeller och bör ses som möjligheter att förbättra en affärsmodell förutsatt att dessa faktorer hanteras på rätt sätt. Deras uppsats utgör ett tillskott för chefer, praktiker liksom den bredare affärsmodellslitteraturen genom att belysa begränsningarna hos utvecklingen av dagens affärsmodeller.
  • Philip Lejon & Joakim Lindholm:
    “CEO, Athlete or Both?”
    I den här uppsatsen undersöker Philip Lejon och Joakim Lindholm vad som driver företagsledare i krävande arbetsroller att investera tid i tidsödande uthållighetsträning. Genom intervjuer med ledare som deltar i sådan träning fann de att träningen kan vara en positiv faktor för att tackla jobbrelaterad stress och för att kunna prestera bättre i sina ledarroller. Författarna har funnit att det kan uppstå negativitet om träningsrelaterade prestationer i för hög grad kopplas till rollen som företagsledare. Författarna argumenterar även att om initiativ för god hälsa kopplas till företaget som helhet istället för ledaren som individ så finns det möjlighet att skapa välbefinnande och förutsättningar för bättre arbetsprestationer, förutsatt att de anställda inte blir tvingade att delta.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, hakan.ericson@handels.gu.se;Mobil +46 709 50 63 35

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är ”Triple Crown”-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor.