Examensdags för chefer vid Executive MBA-programmet i Göteborg

17 juni 2014

Den 13 juni var det examensdags för deltagarna vid Handelshögskolans Executive MBA-program i Göteborg. Under 21 månaders studier har ett 30-tal chefer vässat sina kunskaper i ledarskap och företagsstyrning, parallellt med sina jobb. Programmet har internationellt fokus, ges helt på engelska och omfattar föreläsningar och workshops på Handelshögskolan i Göteborg var tredje torsdag-lördag. Under de två sista terminerna har deltagarna fördjupat sig inom specifika områden inom ramen för ett avslutande examensarbete.

EMBA_Graduation_2014_600

Executive MBA-deltagarna presenterade sina examensarbeten i slutet av förra veckan på Handelshögskolan och efteråt firades deltagarna av kollegor, familj, vänner och skolpersonal. Stämningen av lättnad var påtaglig efter en hektisk period av seminarier och skrivande.

Axelsson_Knüppel_2014
Björn Axelsson, André Knüppel

– Vi har spenderat ca 400 timmar på vårt examensarbete, säger Björn Axelsson, HR-chef på AB Volvo och André Knüppel, VD på konsultbolaget C2U, som skrivit om relationen mellan moderbolag och dotterbolag i  multinationella företag.

– Men vi är nöjda med resultatet och har lärt oss mycket under arbetets gång. Dessutom är våra slutsatser användbara både för oss själva och för våra arbetsgivare. Vi kommer att presentera examensarbetet för delar av Volvos ledning, tillägger Björn Axelsson.

Stor bredd på deltagare och uppsatsämnen

Deltagarna i Executive MBA-programmet har vitt skilda bakgrunder och jobbar i olika branscher. Den gemensamma nämnaren är att de är chefer, inte sällan med globala roller i företag som Whirlpool, Stena, Volvo och Emerson. Men det finns även deltagare från mindre företag, bl a Avondale och Mediel. Medianåldern är 41 år, i ett åldersspann på 31-56 år och andelen kvinnor är knappt 40 procent. I genomsnitt har deltagarna 11 års ledarerfarenhet.

Martin_Svensson_2014
Martin Svensson, Comwell

Valet av ämne för examensarbetet är fritt, och i många fall väljer deltagarna att studera något som är av nytta för den egna organisationen. Detta är välkommet eftersom alla deltagare är nominerade och sponsrade av sina arbetsgivare. I årets Executive MBA-program har deltagarna fokuserat på områden som internationella affärer, förändringsledarskap, innovation och företagsstrategi.

Martin Svensson, VD för Comwell Sverige och Johan Wilen, Senior Engineering Manager på Whirlpool har studerat kundnöjdhet i servicenäringen.

– Vårt examensarbete visar att det inte räcker med formellt organiserande och ledarskap för att skapa värde för kunden. Informellt ledarskap krävs och bemötandet måste kunna vara situationsanpassat. Den informella verkligheten inom besöksnäringen är mycket komplex och ett större utrymme med handlingsfrihet krävs när människor möts.

För mer information, v.v. kontakta:

Per-Olof Larsson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31-786 5381, +46 70-898 16 00,  per-olof.larsson@handels.gu.se   Olof E. Johansson, Business Manager, GU School of Executive Education, tel +46 31-786 1383,  +46 73-320 1383, olof.e.johansson@handels.gu.se 

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklas kundernas nyckelmedarbetare. Handelshögskolan i Göteborg är en av de knappt 70 affärsskolor i världen som har en femårig EQUIS-ackreditering. www.guexed.com

Foton: Per-Olof Larsson och Comwell Sverige