Examensdags för chefer vid Executive MBA-programmet i Göteborg

8 juli 2016

Executive MBA 2014 2016 Graduation 20160621
Den 21 juni var det examination under festliga former för deltagarna vid Handelshögskolans Executive MBA-program i Göteborg. Under 21 månaders studier har ett 20-tal chefer, parallellt med sina jobb, vässat sina kunskaper i ledarskap och företagsstyrning. Programmet – det enda i Sverige med den eftertraktade AMBA-ackrediteringen – har internationellt fokus, ges helt på engelska och omfattar föreläsningar och workshops på Handelshögskolan i Göteborg var tredje torsdag-lördag. Under de två sista terminerna har deltagarna fördjupat sig inom specifika områden inom ramen för ett avslutande examensarbete.

Executive MBA-deltagarna presenterade sina examensarbeten på Handelshögskolan och firades därefter av kollegor, familj, vänner och skolpersonal. Stämningen av lättnad var påtaglig efter en avslutande hektisk period av seminarier och uppsatsskrivande.

Stor bredd på deltagare och uppsatsämnen
Deltagarna i Executive MBA-programmet har vitt skilda bakgrunder och jobbar i olika branscher. Det deltagarna har gemensamt är att de är chefer, ofta med globala roller i företag som Husqvarna, Stena, Volvo och Emerson. Men det finns även deltagare från mindre företag, som AmphoChem och PO Medica. Många deltagare har en ingenjörsexamen sedan tidigare och vill genom Executive MBA-programmet göra sig redo för nästa steg i karriären. Andra har en grundexamen inom ekonomi men vill bredda sig mot generell företagsledning och få tillgång till det exklusiva nätverk som nuvarande och tidigare Executive MBA-deltagare utgör. Medianåldern är 41 år, i ett åldersspann på 33-57 år och en tredjedel av deltagarna är kvinnor. I genomsnitt hade deltagarna 11 års ledarerfarenhet då de började programmet i oktober 2014.

Valet av ämne för examensarbetet är upp till deltagarna själva, och ofta väljer de att studera något som är av nytta för den egna organisationen. Detta är välkommet eftersom alla deltagare är nominerade och sponsrade av sina arbetsgivare. I årets Executive MBA-program har deltagarna utgått från bland annat följande frågeställningar: hur företag motiverar sina medarbetare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern, hur beslut fattas när kostnader avviker i stora produktutvecklingsprojekt och varför företag fortfarande håller fast vid den traditionella budgetprocessen.

Unikt program med AMBA-ackreditering och asienprofil
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder Sveriges enda Executive MBA-program som är ackrediterat av Association of MBAs (AMBA), en prestigefylld akademisk kvalitetsstämpel. Med den unika nordisk-asiatiska profilen syftar programmet till att stärka deltagarnas kompetens om hur man gör affärer i länder som Kina, Korea, Japan och Indien. Med delar av undervisningen förlagd till Zhejiang University i Kina och Indian Institute of Management Bangalore i Indien erbjuds deltagarna undervisningsmoduler vid topprankade universitet. Genom rundabordssamtal och nätverksträffar med chefer från svenska verksamheter stationerade i Kina och Indien får deltagarna dessutom ökad förståelse för praktiskt affärsmannaskap i Asien.
Annelie Andréasson HQ
– Det som gett mig mest har varit att få träffa drivna och entusiastiska personer inom olika områden i en akademisk miljö där man naturligt utbyter idéer och omedelbart får verktyg att använda vid utmaningar i både den dagliga ledarrollen och i företagets ledningsarbete. Jag har också genom Executive MBA-programmet fått förmånen av ett brett nätverk och vänner för livet, säger Annelie Andréasson, Head of Supply Chain & Vice President, Arvid Nilsson AB.
Anne-Cathrine Thore Olsson HQ_2
– Det jag gillar med Executive MBA-programmet är bredden av olika teman med ett “VD-perspektiv”, vilket är både användbart och utvecklande för mig. Gruppdiskussionerna och erfarenhetsutbytena är självklart olika för varje tillfälle och tillför en extra krydda. Och examensarbetet… Det var utmanande men jag lärde mig verkligen mycket, tillägger Anne-Cathrine Thore Olsson, VLM Senior Director, Cluster 90, Volvo Car Corporation.
Karl Simonsson HQ
– Den absolut största behållningen för mig personligen är en bredare förståelse för de olika områdena inom en organisation som t ex strategi, HR, ekonomi, företagskultur och förändringsarbete.  Denna insikt har gett mig större möjlighet att påverka i den organisation jag är verksam inom, säger Karl Simonsson, Produktionschef Ellevio.
Hakan_Ericson_large
– Vi är glada att kunna gratulera ännu en grupp Executive MBA-deltagare till väl genomförda studier. Efter examen är de än mer kapabla ledare, med stor potential att ta nya steg inom sina respektive organisationer. Förutom breda kunskaper inom ekonomi och ledarskap har de nu tillägnat sig spetskompetens inom asiatiskt affärsmannaskap. De välkomnas nu också in i vårt alumninätverk med hundratals medlemmar, kommenterar Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education.

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 53 81, +46 709 50 63 35,
e-mail hakan.ericson@handels.gu.se; www.handels.gu.se/exed

Olof Billebo, Business Manager, GU School of Executive Education, tel +46 31 786 13 83, +46 703 320 1383,
e-mail olof.billebo@handels.gu.se; www.handels.gu.se/emba

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com