Examen för Executive MBA-deltagarna vid Handelshögskolan i Göteborg

27 juni 2019

Årets deltagare vid Executive MBA-programmet 2017-2019 examinerades med diplom den 14 juni vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 21 månader har 23 deltagare fullföljt den engelskspråkiga managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Som avslutning på programmet skrivs en examensuppsats där teori knyts ihop med praktisk tillämpning. Utbildningen som är på deltid är Sveriges enda Executive MBA, som är Triple Crown-ackrediterad av Association of MBAs (AMBA), EQUIS och AACSB.

De examinerade deltagarna representerar såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Några exempel är SKF, Borås kommun, AstraZeneca, Hartmann Group, Prevent Bevakning, HSB och Volvo Cars. Redan vid programstarten hade deltagarna i genomsnitt drygt 10 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar och deras bakgrund är mycket varierad med tidigare examina inom juridik, teknik, ekonomi, arkitektur och medicin. En heterogen sammansättning av gruppen ger många fördelar, då projektuppgifter och problem kan belysas bättre ur olika perspektiv.

Bakgrundsfakta
Executive MBA-programmet sträcker sig över 21 månader och deltagarna träffas torsdag-lördag var tredje vecka för att lyssna på och lära av erfarna föreläsare från hela världen, var och en expert inom sina respektive områden. Deltagarna tillägnar sig under programmet kunskaper från de senaste forskningsrönen inom ledarskap samt praktiska färdigheter som krävs för att hantera aktuella affärsutmaningar och utforska nya möjligheter. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning. Två gånger under programmet reser deltagarna till Asien för att få aktuella perspektiv på hur ekonomi och samhälle utvecklas i Kina och Indien, liksom för att uppleva kulturen på plats. Under den sista terminen skrivs en akademisk uppsats motsvarande 15 hp (ECTS).

Så här reflekterar några av de examinerade över sin tid på programmet:

”Jag har under utbildningen fått många nya insikter som jag har nytta av i mitt dagliga arbete med hållbarhetsfrågor och affärsutveckling. Kopplingen till forskning ger kunskaperna ett djup och ett arbetssätt som jag kommer att fortsätta att tillämpa när jag vill söka de senaste rönen inom ett område. Sist, men inte minst, är jag otroligt glad för mitt nya nätverk och de kontakter som jag knutit tack vare utbildningen. Jag kan varmt rekommendera att läsa en Executive MBA för den som vill ta ett steg vidare i sin professionella och personliga utveckling!” säger Jessika Lind Petrén, Head of Sustainability and Public Affairs, Stena Metall.

“De senaste två årens utbildning har utvecklat, upplyst och format mig till en mer medveten och reflekterande yrkesperson. Urvalet av olika föreläsare från industrin, gästande globala professorer och studieresorna till Indien och Kina, har utmanat mitt sätt att vara som ledare och chef, och har försett mig med inspiration om framtida makrotrender. Programmets struktur och tempo var också väl designat, något som tillät reflektion, applicerande av lärande i de dagliga arbetsuppgifterna, och balans mellan yrkesliv och privatliv. Om du vill upptäcka mer av dig själv och utveckla dina professionella och personliga förmågor, då är en Executive MBA ett väldigt bra nästa steg”, säger Scott Henshaw, Senior Product Manager & Business Development Acoustics, Cochlear Bone Anchored Solutions.

Se film från två av modulerna i programmet:https://www.guexed.com/videos/

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda Triple Crown-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast drygt 70 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är ”Triple Crown”-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. Det motsvarar ungefär 0,5 % av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com