”Det ska mycket till innan man tappar fotfästet efter att ha gått Executive MBA”

28 september 2021

Johan Burtus, nu vd på Morakniv AB i Mora, tog examen från Executive MBA-programmet i Göteborg 2019. Med lång och bred erfarenhet av arbete i ledande roller i flera organisationer och världsdelar redan innan programmet, så menar han att utbildningen utvecklade honom mycket som ledare. ”Programmet ger en ny trygghetsplattform. Man får så mycket med sig som stärker en i vardagen”, säger han.

Johan Burtus har jobbat en hel del i Asien. Det bidrog till hans beslut att gå programmet:

”Utbildningens fokus på asiatisk kultur och affärslogik var ett av huvudskälen till att jag valde att gå i Göteborg. Ytterligare en faktor var tillgången till den senaste forskningen, att få träffa föreläsare som i närtid forskat på hela paletten av ämnen som berör företagsledning – från ledarskap till supply chain och ekonomistyrning.”

Han imponerades av föreläsarnas förmåga att omvandla den teoretiska forskningsbasen till något väldigt konkret.

”Vi fick med oss rejäla redskap, främst inom ledarskap. Alltifrån att förstå sig själv till handfasta verktyg att använda i vardagen; som hur man tar tuffa samtal, bygger team och får människor att gå från problem- till lösningsorientering. Dessutom var föreläsarna bra på att möta oss i gruppen på vår seniora nivå.”

 

Tryggare som ledare

Så här ett par år efter examen är det några föreläsare och moduler som Johan Burtus minns extra starkt:

”Vi var helt trollbundna när professor Gideon Kunda från Tel Aviv, utan en enda Powerpoint föreläste under två och en halv dagar om bland annat kulturskillnader och att leda team i modulen Organisational Structure and Culture. Jag tänker också på Frank Stenman, psykolog som höll i modulen Organisational Behaviour and Leadership, som imponerade och lärde oss hur man kan växa i sin roll och möta olika människor. Change Management-modulen med Professor Pekka Mattila, från finska Aalto-universitetet, innebar hög igenkänningsfaktor för mig som har jobbat mycket med förändringsprojekt – men den gav mig också väldigt bra nya verktyg och teorier.”

Trots många års erfarenhet av ledarskap i internationell verksamhet tycker Johan Burtus att kunskapen och verktygen som kommer med utbildningen har gjort honom tryggare som ledare.

”Det ska mycket till innan man tappar fotfästet efter att ha gått programmet. Man blir tryggare i sitt ledarskap, i ledningsgruppen och i styrelserummet,” säger han.

Dessutom vill han slå ett slag för uppsatsen som avslutar Executive MBA-programmet:

”Till en början kan uppsatsen kännas abstrakt, akademisk och väsensskild från de businessinriktade rapporter man oftast skriver. Men att följa en standardiserad metod när man ska forska på ett ämne skapar värde både för rapporten och för läsaren. Det ger en tydlighet och ökar trovärdigheten. Och väljer man ett ämne man brinner för så blir det väldigt intressant egen forskning.”

 

Ny kunskap och vänner för livet

Efter att ha jobbat mycket utomlands var Executive MBA-programmet också ett sätt för Johan Burtus att bygga upp sitt svenska nätverk. Deltagarna håller fortsatt kontakt och ses ibland på återträffar. Även under utbildningstiden är gruppen en stor del av behållningen och av lärandet menar Johan Burtus:

”Man får med sig väldigt mycket även utanför klassrummet. Över luncher, på fikapauser, på resor…där talar man om vardagsproblemen i ledarskapet och får kloka inspel från de andra.”

Johan Burtus vurmar för utveckling och ser utbildning som en viktig del i det. Därför är han inte främmande för att i framtiden ge egna medarbetare möjlighet att gå ett Executive MBA-program. Han uppmanar alla som får chansen att göra det att ta den.

”Det är ett åtagande som förpliktigar, man måste kunna investera ett antal timmar varje vecka. Men det är också en sagolik resa – jag har fått fantastisk ny kunskap och dessutom vänner för livet.”

 

Johan Burtus

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35