”Det jag lärde mig på Executive MBA skulle varenda chef och ledare inom hälso- och sjukvård behöva”

17 maj 2023

Deltagarna på Executive MBA-utbildningen vid Handelshögskolan i Göteborg kommer till övervägande delen från det privata näringslivet. Men varje år finns också några deltagare från offentlig sektor. Anna Pohjanen, idag förvaltningschef i region Halland, var en av dem när hon gick programmet 2017-2019. Och hon tycker att fler ledare från offentlig sektor bör gå Executive MBA.

Efter många år som både specialistläkare och chef med regionövergripande ansvar för förlossningsvård och gynekologi på de fem sjukhusen i region Norrbotten kände Anna Pohjanen att hon måste välja.

”Man kan inte göra båda delarna lika bra. Och jag insåg att de som kan bli duktiga läkare är fler än de som är villiga att axla ett chefsjobb. Dessutom drivs jag av att utveckla verksamheter och skapa sammanhang på en högre nivå.”

Skattemedel förpliktigar
Hennes dåvarande chef, som också var läkare i grunden, hade själv gått ett Executive MBA-program och föreslog att Anna Pohjanen skulle söka. Hösten 2017 började hon på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Deltagarna kom från väldigt många olika branscher och typer av företag. Representationen från offentlig sektor var väsentligt mindre.

”För mig var det otroligt lärorikt att få resonera med ledare från privat sektor. Jag hade en bild av att det är stor skillnad på att driva offentlig verksamhet och att driva ett företag, att det har helt skilda logiker. Men programmet ändrade den bilden, skillnaden är inte så stor. Vi borde driva offentlig verksamhet mer som ett företag. Det jag lärde mig på Executive MBA-programmet skulle varenda chef och ledare inom hälso-och sjukvården behöva, om än i komprimerad form”, säger Anna Pohjanen och förtydligar:

”Ledare inom offentlig verksamhet behöver kunskap om marknadsföring, logistik och mycket annat för att kunna göra en ordentlig analys av vad som påverkar helheten. Eftersom vi hanterar skattemedel är det extra viktigt med professionell styrning och ledning. Drivkrafterna är annorlunda än i privat sektor men mekanismerna som leder framåt är i hög grad de samma. För oss är inte pengarna målet utan medlet. Vi ska ha en ekonomi i balans och skapa ett litet överskott så att vi kan ge tillbaka till skattebetalarna genom att utveckla verksamheten och möta nya behov.”

Redo för än större uppdrag
När Anna Pohjanen började på programmet hade hon ansvar för knappt 200 anställda och en budget om cirka 200 miljoner kronor och dessutom lång erfarenhet av att vara chef. Executive MBA-programmet gav henne en formell och teoretisk påbyggnad på det hon redan hade praktisk erfarenhet av och gjorde henne redo för än större uppdrag. Efter examen blev hon erbjuden jobb som divisionschef inom region Norrbotten.

”Utbildningen bidrog både till att jag blev erbjuden tjänsten och att jag accepterade den. Det kändes helt rätt med en tjänst på en mer strategisk nivå.”

Värdeskapande kombination av delar
Executive MBA-programmet i Göteborg består av 21 kurser. Tidigare deltagare minns ofta en eller annan kurs som särskilt omvälvande. Men Anna Pohjanen betonar helheten.

”Det var kombinationen av de olika delarna som gjorde utbildningen så värdefull. Programmet som helhet synliggjorde sambanden mellan kvalitet, strategi och ekonomi och det är väldigt angelägna faktorer inom hälso- och sjukvård och offentlig sektor. Sedan uppskattade jag också hur vi fick ta oss an digitalisering, något jag redan hade jobbat med en hel del. Vår föreläsare, Johan Magnusson, klädde verkligen av det till vad det är och skapade förståelse för både risker och fördelar, utmaningar och möjligheter – högaktuellt för oss i vården.”

En annan värdefull och lite oväntad dimension av programmet var de andra deltagarna.

”Vi hade en enorm sammanhållning i gruppen och betydde mycket för varandra i både den personliga och den professionella utvecklingen under programmet. Vi har fortfarande kontakt och försöker ses ibland på återträffar.”

Investering som betalar sig
Executive MBA-programmet ges på halvtid över 21 månader och innebär studier på plats i Göteborg torsdag-lördag var tredje vecka samt eget arbete där emellan. I kombination med ordinarie chefsjobb kräver det mycket av deltagarna och Anna Pohjanen intygar att det var tufft.

”Man gör en enorm insats som individ. Men om man vill leda offentlig verksamhet på strategisk nivå tycker jag definitivt man ska överväga att gå en Executive MBA. Och arbetsgivaren behöver inte tveka inför investeringen, den betalar sig verkligen.”

Anna Pohjanen

 

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:
Peter Salomonsson, Sales & Business development manager
peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Läs mer om Executive MBA-programmet