Chefer snabbutbildas med akademisk kvalitet på Handelshögskolan i Göteborg

20 december 2019

Nyligen avslutades två korta öppna ledarprogram med teman ”Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor” och ”Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer”. Chefer från bl. a. Wallenstam, SKF, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet, Halmstads och Linköpings kommuner deltog. De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och ledare att bygga på sin kompetens med högsta tänkbara tidseffektivitet. 

Som komplement till skolans ledande Executive MBA-program över 21 månader och företagsanpassade ledarprogram erbjuder nu Handelshögskolan i Göteborg även öppna, korta, ledarprogram med akademisk kvalitet. Programmen är 1-2 dagar långa och riktade till chefer och ledare, som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område.

Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor
Programmet genomfördes den 18-19 november under ledning av föreläsaren Dr. Johan Magnusson. ”Deltagarna fick utveckla sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt: först genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt. Därefter gick programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation”, säger Johan Magnusson. Kommentar från en deltagare: ”Jättebra utbildning som överträffade mina förväntningar”.

Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer
Detta program genomfördes den 25-26 november med föreläsare Ek.lic. Johan Åkesson. ”Programmet fokuserar på att på djupet förstå de finansiella nyckeltalen som används inom affärslivet idag. Med hjälp av denna förståelse kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå olika besluts påverkan på nyckeltal. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som behövs för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet”, säger Johan Åkesson. Vad tar du som programdeltagare främst med dig från programmet tillbaka till ditt dagliga arbete?:
”Vikten av att analysera siffror ur ´rätt´ perspektiv, dvs värderingen av enskilda nyckeltal för att se helheten.”
Generellt om de nya öppna ledarprogrammen, OEP. Utbudet av de nya ledarprogrammen är utformade för att svara mot chefers aktuella utmaningar och nya öppna program kommer kontinuerligt att göras tillgängliga. Inom varje programs område utvecklar deltagarna sin förmåga att kombinera strategiska perspektiv med operativa realiteter.

”Programmen är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling på hög nivå inom ett specifikt område, men som har svårt att få loss tid till egen utveckling. De ger både en djupdykning i den senaste forskningen inom det aktuella området och praktiska angreppssätt tillämpade genom nya verktyg”, säger Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education.

Utbudet är ett komplement med kortare program som håller samma höga akademiska kvalitet som Executive MBA och de företagsanpassade programmen – något som har efterfrågats bland företagsledare och chefer.

”Med de kortare öppna programmen gör vi det möjligt för en större grupp av redan yrkesverksamma ledare att återknyta kontakten med akademin för att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom områden i snabb förändring,” fortsätter Håkan Ericson.

Programmen ges oftast över 1-2 heldagar, på svenska eller engelska. De håller rakt igenom en hög akademisk nivå, med föreläsande forskare som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program och dessutom har lång erfarenhet som praktiserande konsulter. Hela erbjudandet av öppna ledarprogram återfinns på www.guexed.com/open-enrolment-programmes/

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast runt 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. Det motsvarar ungefär 0,7% av världens alla handelshögskolor.