Arkiv för ‘Pressmeddelande’ Kategori

Pressmeddelande

Dags att söka Göteborg-Postens Executive MBA-stipendium!

17 april 2024

I sommar delar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för fjärde gången ut ett stipendium som täcker programavgiften för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och för Västsverige. Ansökan ska vara inlämnad senast 10 juni. Executive […]

Läs vidare

Nyheter

”Väldigt inspirerande!” – Ledarutbildning som adresserar offentlig sektors särskilda utmaningar

5 april 2022

Elisabeth Österman, rektor i Stockholm, ville gå en akademisk vidareutbildning, anpassad för offentlig verksamhet, som ger perspektiv på ledarskap och möjlighet till utbyte med chefer i andra offentliga verksamheter. Därför började hon hösten 2021 på kursen Ledning och strategiskt tänkande vid Göteborgs universitet, en av flera kurser inom utbildningsprogrammet Ledarskap i Offentlig Verksamhet, LiOV. ”Föreläsningarna […]

Läs vidare

Nyheter

Professor Lidija Polutnik ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education

8 november 2021

Lidija Polutnik, professor i nationalekonomi vid Babson College i Boston, USA, har nyligen valts in som ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education AB. Lidija Polutnik är sedan många år engagerad i GU Executive Educations skräddarsydda företagsutbildningar liksom i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon brinner för att stärka relationerna mellan akademi och […]

Läs vidare

Nyheter

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2021–2023

19 oktober 2021

Senior grupp med stor bredd Den 7 oktober samlades deltagarna i Executive MBA-programmet 2021–2023 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för första gången. 20 förväntansfulla antagna chefer från såväl mindre och medelstora som multinationella organisationer ska under 21 månader gå den engelskspråkiga managementutbildningen som ges på deltid. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning med tonvikt på nordiska […]

Läs vidare

Nyheter

Årets Executive MBA-uppsatser presenterade — ledarskap i kris och förändring återkommande tema

2 juli 2021

Sista terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg utgörs till största delen av en akademisk uppsats. Ett projekt som utmanar och resulterar i ny kunskap om företagsutveckling och ledarskap. Frågeställningarna är alltid aktuella och coronapandemin har påverkat ämnesvalen för årets uppsatser – flera av dem handlar om ledarskap i kris och förändring. Det gäller […]

Läs vidare

Nyheter

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 maj 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Läs vidare

Nyheter

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2020–2022

29 oktober 2020

Ledarskap, nordiska styrkeområden och asiatisk affärslogik på schemat I oktober startade Executive MBA-programmet 2020–2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under 21 månader ska de 16 antagna ledarna utveckla ett brett spektrum av kompetenser som förbereder dem för större affärsansvar och ledarskap i en global värld med högt förändringstryck. Utbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och […]

Läs vidare

Nyheter

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

2 september 2020

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.   Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan […]

Läs vidare

Nyheter

Chefer snabbutbildas med akademisk kvalitet på Handelshögskolan i Göteborg

20 december 2019

Nyligen avslutades två korta öppna ledarprogram med teman ”Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor” och ”Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer”. Chefer från bl. a. Wallenstam, SKF, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet, Halmstads och Linköpings kommuner deltog. De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och […]

Läs vidare

Nyheter

Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

19 december 2019

För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB – ett företag inom autonoma fordon. ”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och […]

Läs vidare

Nyheter

Affärskompetens och ledarskap på en global marknad – programstart för Executive MBA 2019-2021

11 oktober 2019

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om […]

Läs vidare