Arkiv för ‘Events’ Kategori

Events

Skräddarsydd ledarutbildning för Gullringsbo

21 mars 2014

– Gullringsbo-koncernen har vuxit framgångsrikt med entreprenör- och affärsmanaskap som honnörsord. Vi vill med denna utbildning säkerställa att våra nuvarande och blivande ledare får en bra vidareutveckling som gagnar vår fortsatta tillväxt, säger Peter Dahlsten på Gullringsbo Egendomar. Utbildningen täcker in ett brett område från strategi till ledarskap och kommunikation. Genom ledarutbildningen ges nyckelpersoner dessutom tillfälle […]

Läs vidare

Events

Ledarskapsprogram för chefer i offentlig verksamhet

28 september 2012

Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av följande kurser: Ledning och strategiskt tänkande (15 hp) Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete (15 hp) Verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp) Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer (7,5 hp) Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet (7,5 hp) Innovationsledarskap (7,5 hp) Beslutsfattandets psykologi (7,5 […]

Läs vidare

Events

Asiensatsning i Handelshögskolans chefsutbildningar

10 oktober 2011

Pressmeddelande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-10-10 Nu får chefsutbildningar vid Handelshögskolan i Göteborg en ännu tydligare Asienprofil. Executive MBA-programmet inriktas mer mot tillväxtmarknader i Asien och de skräddarsydda, företagsinterna utbildningarna kommer att kännetecknas av starkare Asienfokus. Flera företagsinterna program levereras redan idag i bland annat Kina, Indien och Singapore. Nu planeras flera program […]

Läs vidare

Events

Kinesiska entreprenörer och tjänstemän besöker Handelshögskolan

19 augusti 2011

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2012-08-19 Handelshögskolan i Göteborg får den 22 och 23 augusti besök av en delegation entreprenörer och tjänstemän från Hangzhou i östra Kina. Gruppen besöker Handelshögskolan för att lära sig om innovation ur svenskt perspektiv och för att diskutera samarbete kring managementutbildning, science parks och företagsutveckling. Förutom föreläsningar på Handelshögskolan planeras […]

Läs vidare

Events

Slutredovisning och examen för Executive MBA-deltagare

15 juni 2011

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-6-15 Efter två års studier vid Handelshögskolans Executive MBA-program är det dags för slutredovisning och examen för programmets 20 deltagare. Den engelskspråkiga managementutbildningen ges på deltid och vänder sig till chefer i privat och offentlig sektor. Både föreläsare och deltagare kommer från olika länder, vilket ger såväl ett internationellt perspektiv […]

Läs vidare