Pressmeddelande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-10-10

Nu får chefsutbildningar vid Handelshögskolan i Göteborg en ännu tydligare Asienprofil. Executive MBA-programmet inriktas mer mot tillväxtmarknader i Asien och de skräddarsydda, företagsinterna utbildningarna kommer att kännetecknas av starkare Asienfokus. Flera företagsinterna program levereras redan idag i bland annat Kina, Indien och Singapore. Nu planeras flera program med utbildningsmoduler förlagda till partneruniversitet i Asien liksom utbildningar för kinesiska entreprenörer i Kina.

Executive MBA-programmet, som ges på deltid under en tvåårsperiod, innehåller sedan 2010 två utlandsveckor i Asien vid de topprankade universiteten Indian Institute of Management Bangalore i Indien och Zhejiang University i Kina. Båda är partneruniversitet till Handelshögskolan. Under utlandsvistelserna kombinerar programdeltagarna studier vid partneruniversiteten med företagsbesök – besök som ger goda förutsättningar för nätverkande med asiatiska chefer. Nu satsar School of Executive Education, som ansvarar för flertalet av Handelshögskolans chefsutbildningar, ännu mer på Asien. Thomas Andersson, VD för Volvo Cars Nordic och ordförande i School of Executive Education vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, menar att satsningen på Asien är ett strategiskt viktigt val.

– School of Executive Education har en tydlig insikt om Asiens betydelse som marknad, som källa till resurser och teknologi, och som framtida samarbetspartner. Handelshögskolan har utvecklat en unik kompetens och ett solitt kontaktnätverk med ledande asiatiska universitet som nu kan komma svenskt och skandinaviskt näringsliv till del genom Executive MBA-utbildningar och skräddarsydda ledarprogram. Genom nya affärskontakter med asiatiska entreprenörer finns dessutom fina möjligheter till konkreta affärer, säger Thomas Andersson.

Asiensatsning med kunskapsutbyte i fokus School of Executive Education får regelbundet besök av Executive MBA-deltagare från de asiatiska partneruniversiteten. Dessa besök innebär stor potential för kunskapsutbyte. – Deltagarna i våra utbildningar ges möjlighet att nätverka med indiska och kinesiska chefer, inte bara under utlandsvistelserna utan även här i Sverige, säger Per-Olof Larsson, VD för School of Executive Education. Utbytet av kunskap och erfarenheter blir en viktig del i våra chefsutbildningar framöver. Vi vill gå bortom traditionella undervisningsformer och låta våra svenska deltagare diskutera verkliga affärsutmaningar med kinesiska och indiska företagsledare, säger Per-Olof Larsson.

Kunskap om Asien en förutsättning för lyckade affärsrelationer Enligt Per-Olof Larsson finns det ett stort intresse hos framför allt kineser att lära sig om skandinavisk företagskultur. Nu planeras flera utbildningar i Kina, för kinesiska entreprenörer. Omvänt behöver svenskar förstå hur världen uppfattas ur ett kinesiskt perspektiv.

– Kunskap om Kina och dess affärsliv är en förutsättning för att skapa effektiva affärsrelationer med kinesiska företag. Genom partneruniversiteten når vi kinesisk spetskompetens och kontakter med kinesiska företag, vilket vi sedan kan förmedla i våra chefsutbildningar, säger Per-Olof Larsson.

För mer information: Per-Olof Larsson, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00,per-olof.larsson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.