AI for Executives – nytt program nu öppet för anmälan

10 oktober 2023

I slutet av januari 2024 genomförs den första av de fyra moduler som utgör GU Executive Educations nya program AI for Executives, med tankeledande experter såsom Robin Teigland, Göran Lindsjö och Johan Magnusson bland föreläsarna. Under totalt sex dagar presenteras och diskuteras de verktyg, och den förståelse och strategiska kunskap som chefer och ledare behöver för att kunna styra och driva utvecklingen av AI i sina organisationer.

 

Kunskapen om potentialen i AI måste finnas där de strategiska besluten fattas. Nu är anmälan till det nya nationella programmet AI for Executives öppen. Programmet är utformat för chefer och ledare, med eller utan teknisk bakgrund, som behöver utveckla sin förståelse för AI för att kunna ta fram en AI-strategi för den egna verksamheten.

AI for Executives är ett unikt samarbete mellan uppdragsutbildningsföretagen vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet, och det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden. Programmet präglas av namnkunniga föreläsare med internationella erfarenheter från näringsliv, akademi och politik.

Utbildningen ges vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala och löper över sex dagar fördelade på fyra moduler. De tre första modulerna (sammanlagt fem heldagar under tre månader) levereras i regionala programomgångar vid vardera av de tre universiteten. Innehållet är gemensamt men datum och föreläsare varierar mellan orterna. I Göteborg hålls den inledande modulen den 25–26 januari. Den 19 juni avslutas programmet med en heldag i Stockholm, levererad av AI Sweden, då deltagarna från samtliga universitet möts.

Bland de totalt nio föreläsarna i Göteborg finns:

  • Robin Teigland, profilerad professor på Chalmers vars forskning och verksamhet rör skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap.
  • Göran Lindsjö, internationell AI-entreprenör och rådgivare inom strategiska AI-frågor till företagsledningar och politiker i Europa och Nordamerika
  • Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet, engagerad i näringslivet och erkänd som en av de tre mest inflytelserika personerna när det gäller den digitala omvandlingen av den offentliga sektorn.

 

Läs mer om föreläsarna och programmet, och anmäl dig, här:
AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation (guexed.com)

 

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU Executive Education
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35