Ackreditering sätter Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på världskartan

12 september 2016

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått sin tredje ackreditering – AACSB – och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är, vad man kallar, ”Triple Crown-ackrediterad”. Det innebär att skolan tillhör de 0,5% av världens handelshögskolor som genomgått och klarat de tre tuffaste kvalitetsgranskningarna för handelshögskolor i världen. I denna exklusiva grupp återfinns bland andra London Business School, Antai vid Shanghai Jiao Tong University och Copenhagen Business School.

triple_crown_lq

– Vi är glada och stolta över att kunna sätta Sverige på utbildningskartan och öka den svenska konkurrenskraften internationellt, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan i Göteborg.

Det finns idag drygt 70 handelshögskolor i världen med de tre mest prestigefulla internationella ackrediteringarna: AACSB, AMBA, EQUIS. Dessa brukar kallas ”Triple Crown-ackrediterade”. triple_crown_circle_lq

– Att Handelshögskolan i Göteborg fått denna utmärkelse stärker både Sveriges och Göteborgs anseende som en intressant plats att studera och leva på. Det kommer att hjälpa oss att attrahera kvalificerad arbetskraft till Volvo i Göteborgsregionen på både kort och lång sikt, säger Kerstin Renard, HR-direktör på Volvo Group.

Ackrediteringar är det viktigaste sättet att jämföra kvalitet inom forskning, utbildning och samverkan på handelshögskolor runt om i världen.

– Många företag tittar på hur bra ett universitet står sig på den internationella arenan när man söker samarbetspartners och rekryterar ny arbetskraft. Därför är den internationella jämförelsen viktig, säger Carl Bennet huvudägare och styrelseordförande i Getinge, Lifco och Elanders.

Som ”Triple Crown-ackrediterad” handelshögskola ökar möjligheterna att locka de vassaste forskarna och studenterna. Dessutom stärks samarbetet med andra handelshögskolor och näringslivet.

Fler röster från näringslivet:

Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF

– The fact that the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg strengthens its position as a global university is important to Swedish industry.

Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden

– Som senior partner till Handelshögskolan i Göteborg är det här mycket glädjande. Många av våra anställda har gått på Handelshögskolan i Göteborg och tack vare ackrediteringen stärks vårt samarbete ytterligare.

Camilla Nyman, VD Göteborg & Co

– Ackrediteringen gör att vi kommer få hit mer motiverade studenter som på sikt kommer kunna kliva in och stärka Göteborgs och Sveriges näringsliv. Göteborg blir en attraktivare stad att studera och arbeta i.

Fakta om Triple Crown

Drygt 70 handelshögskolor i världen, av ca 13 000, har lyckats få de tre mest eftertraktade internationella ackrediteringarna: AACSB, AMBA, EQUIS. Handelshögskolor som har alla tre ackrediteringarna – och som därmed utgör 0,5% av världens Handelshögskolor – kallas för ”Triple Crown- ackrediterade”. ”Triple Crown” är ett bevis på att forskning, utbildning och samverkan håller en hög kvalitet, och ackrediteringsprocesserna är ett verktyg för kontinuerlig kvalitetsutveckling. Handelshögskolan i Göteborg är den enda ”Triple Crown-ackrediterade” skolan i Sverige.

AACSB: Utvärderar program och ackrediterar hela institutioner med fokus på styrning, mission, fakultetens meriter och lärande. Handelshögskolan i Göteborg ackrediterades 2016.

AMBA: Ackrediterar MBA-program och bedömer kvalitén på utbildningen, läroplanerna och interaktionen med studenterna. Handelshögskolan i Göteborg ackrediterades 2013.

EQUIS: Utvärderar hela institutionen och bedömer bl.a. nivån på forskning, etik, ansvar, hållbarhet, internationell samverkan och samverkan med näringslivet. Handelshögskolan i Göteborg ackrediterades 2004.

Högupplöst pressbild på Per Cramér (Foto: Jeffrey Johns, Handelshögskolan)

För mer information

Per Cramér, rektor Handelshögskolan i Göteborg

E-post: per.cramer@handels.gu.se

Telefon: 031-786 55 21/ 0708-58 95 19

Maria Norrström, kommunikationsansvarig Handelshögskolan i Göteborg

E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se

Telefon: 031-786 1247/ 0709-22 66 89
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education

E-post: hakan.ericson@handels.gu.se

Telefon: 031-786 53 81/0709-50 63 35

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar GU School of Executive Education sina kunders nyckelmedarbetare. www.guexed.com