Sparbankerna

Sedan 2018 arrangerar GU Executive Education i samarbete med Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg programmet Reglering och styrning av banker för Sparbankerna. Programmet riktar sig till chefer och styrelsemedlemmar inom Sparbankerna och är utformat för att ge ekonomiska och juridiska kunskaper inom bank och finans.

Programmet är uppdelat i tre moment som innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktikfall:

1. Risk, finansiella marknader och instrument
Detta moment innehåller tre olika delmoment. Det första delmomentet koncentreras kring begrepp och metoder för riskhantering, förståelse för finansiella marknader och instrument samt tolkning av finansiell information. Det andra delmomentet utgår ifrån bankers årsredovisningar och hanterar mer ingående utmaningarna med lokala marknader och särskilt de finansiella instrument som är av betydelse för banker. Det tredje delmomentet fokuserar på omvärldsanalys.

2. Reglering och compliance
Detta moment fokuserar särskilt på de regleringar som berör banker. Detta innefattar frågor om hur reglering skall tolkas och vilka krav den ställer på styrelse och ledning i en bank.

3. Strategi och styrning
Detta moment omfattar tolkning av finansiell information, genomgång av balansräkning, resultaträkning, samt utvalda noter. Därefter diskussion om länken mellan strategi och styrning, inre och yttre effektivitet, kunden i den reglerade kontexten samt nyckeltalsanalys.

 

Röster om programmet från tidigare deltagare:

“Jag har lärt mig massor! Kan inte förstå hur NÅGON styrelseledamot i en bank kan klara sig utan en vidare-utbildning i dessa frågor. En verkligt proffsig och innehållsrik kurs!”

“En mycket bra nivå för mitt styrelsearbete i sparbanken.”

“Jag har definitivt fått en “nytändning” vad gäller mina kunskaper inom området bank.”