Open-enrolment

Supply chain management

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan. Med utgångspunkt i processorienterad teori fokuserar kursen på funktionella aktiviteter som produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Fokus läggs också på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljöeffekter.

Vid slutförd kurs ska du:

 • ha en grundläggande kunskap om logistiska koncept, teorier och perspektiv
 • förstå relationen mellan Supply Chain Management och andra kärnområden, funktioner och strategier
 • utvärdera och integrera sin kunskap i relation till strategiska aspekter av Supply Chain Management.

 

Allmänna villkor för anmälan till öppet program:
En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning:
Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Föreläsare: Rickard Bergqvist
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till medarbetare inom inköp, marknad, produktutveckling, kvalitet, eller logistik som bättre behöver förstå och tillämpa supply chain-kunskaper. Du behöver inte arbeta dagligen med logistik, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur Supply Chain Management fungerar och påverkar företagets olika delar.

SCHEMA DAG 1 FM

 • Introduktion till Supply Chain Management
 • Logistiksystemet och godsflödet

SCHEMA DAG 1 EM

 • Supply chain: mål och prestanda
 • Produkt- och materialflödesstrukturer

SCHEMA DAG 2 FM

 • Distributionsstrukturer, transportplanering och miljöaspekter
 • Supply chain-koncept och informationssystem

SCHEMA DAG 2 EM

 • Övning: The Supply Chain Game – rond 1
 • The Supply Chain Game – rond 2
 • Diskussion och reflektioner kring Supply Chain Game

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Att tillkännages
Datum: Att tillkännages

PDF

Föreläsare: RICKARD BERGQVIST

Programansvarig är Professor Rickard Bergqvist, forskare vid Handelshög­skolan vid Göteborgs universitet inom logistik och transporter med fokus på hållbara transportlösningar. Han är också rådgivare åt privat näringsliv och offentlig sektor (t.ex. Jula, Benders, Volvo, Trafikverket).

Rickard är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledar­program för organisationer som Volvo Cars, SKF och IKEA samt på det akademiska Executive MBA­programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Supply Chain Management.