Open-enrolment

Supply chain management

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan. Med utgångspunkt i processorienterad teori fokuserar kursen på funktionella aktiviteter som produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Fokus läggs också på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljöeffekter.

Lecturer:

To be announced

Study time:

To be announced

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Book

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan. Med utgångspunkt i processorienterad teori fokuserar kursen på funktionella aktiviteter som produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Fokus läggs också på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljöeffekter.

Vid slutförd kurs ska du:

  • ha en grundläggande kunskap om logistiska koncept, teorier och perspektiv
  • förstå relationen mellan Supply Chain Management och andra kärnområden, funktioner och strategier
  • utvärdera och integrera sin kunskap i relation till strategiska aspekter av Supply Chain Management.

Lecturer: To be announced

Target group:
Utbildningen vänder sig till medarbetare inom inköp, marknad, produktutveckling, kvalitet, eller logistik som bättre behöver förstå och tillämpa supply chain-kunskaper. Du behöver inte arbeta dagligen med logistik, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur Supply Chain Management fungerar och påverkar företagets olika delar.

Location: To be announced
Date: To be announced

Reserve seat

  • Participant *

  • Billing address *

  • Terms and conditions *

General conditions for applying to open-enrolment programmes

Once we receive your application, you will receive a confirmation by e-mail. The confirmation will contain all practical information. We will send you an invoice for the programme fee 14 days before it starts. Should there be too few applications, we reserve the right to cancel the programme. In such case, you will be notified by e-mail.

Cancellation

In case you wish to cancel your application a written cancellation needs to be sent via e-mail. This can be done without cost up to 28 days before programme start. Cancellation within 14-27 days before programme start will be charged with 50% of the programme fee. Cancelling less than 14 days means the entire fee will be charged. In case of cancellation, you are welcome to find a replacement to take your seat.