Open-enrolment

Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt. Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.

Allmänna villkor för anmälan till öppet program:
En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning:
Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Datum: Att tillkännages
Föreläsare: Johan Magnusson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Målgrupp:
Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) inom primärt offentlig sektor med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.

SCHEMA DAG 1
Att leva med digitalisering inom offentlig sektor

  • Grundläggande antaganden och definitioner inom digitalisering
  • Konflikter med existerande styrning och verksamhetssyn
  • Utvecklingsvägar och inspiration kring accelererad digitalisering

SCHEMA DAG 2
Att leda digitalisering inom offentlig sektor

  • Nya modeller och ramverk för att leda digitalisering
  • Problemet med existerande ramverk och styrningsformer
  • Styrning, ledning och mätning av digitalisering

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Kursen ges online
Datum: Att tillkännages

PDF

Föreläsare: JOHAN MAGNUSSON
Johan Magnusson är docent verksam vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och innovation, och hur man styr verksamheter i tider av digitalisering. Han är forskningsledare för Digital Förvaltning, samt flitigt anlitad föreläsare och rådgivare inom såväl offentlig- som privat sektor. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA och Investment AB Latour samt på det akademiska Executive MBA-programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Digitalization and IT governance.

För ytterligare information, se
www.scdi.se/johan-magnusson