Open-enrolment

Artificiell Intelligens (AI) för beslutsfattare

Artificiell Intelligens (AI) omfattar området för hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt anses behöva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudändamål: ett syfte är att ge en grund­läggande förståelse för nyckelbegreppen inom AI, deras historiska utveckling och de etiska problem som kan upp­stå med avseende på AI. Före kursen förväntas deltagarna förbereda sig genom ett antal utvalda klipp på YouTube.

Det andra syftet är att lära ut grundläggande AI­-begrepp och ­algoritmer för planering och problemlösning, inklu­sive deras användning. Här får deltagarna tillgång till en omfattande datamängd som indata. I det första steget analyserar deltagarna datamängden med hjälp av ett visualise­ringsverktyg och förstå hur visualisering kan utnyttjas för beslutsfattande. Nästa steg använder samma datamängd och tillåter deltagarna att skapa ett AI­-baserat neuralt nätverk, vilket illustrerar vilka nya insikter samma data­mängd nu kan ge och hur AI kan stödja beslutsfattandet.

Sista delen av dagen används för att ge några ytterligare praktiska exempel på hur och när AI är användbart och när det är mindre användbart.

Allmänna villkor för anmälan till öppet program:
En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning:
Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Datum: Hösten 2020 (datum att tillkännages)
Föreläsare: Professor Miroslaw Staron och Dr. Viktor Elliot
Studietid: 1 dag
Språk: Svenska

Målgrupp:
Beslutsfattare som behöver utveckla en grund­läggande s.k. beställarkompetens inom AI, vilket innebär en orientering inom ämnet, tillräcklig för att som ledare eller kund kunna föra meningsfulla dialoger med AI­-experter inom ramen för olika projekt eller initiativ.

SCHEMA

  • 8.30-10.00 Introduktion och inledande seminarium
  • 10.00-12.00 LAB: Visualisering av data
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-16.00 LAB: Att skapa ett neuralt nätverk
  • 16.00-17.00 Avslutningsseminarium: Att använda AI i praktiken

Pris: 7 900 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Kursen ges online
Datum: Hösten 2020 (datum att tillkännages)

PDF

 

Föreläsare

Professor MIROSLAW STARON
Professor i Software Engineering vid IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskar om, mjukvaruutveckling inom automotive- tillämpningar, mjukvarueffektivitet, datalager, profilering av produkters och organisationers prestanda.

Dr. VIKTOR ELLIOT
Doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Forskar med inriktning på Bank Management, Reglering, Finansiella Institutioner och Marknader, Supply Chain Finance, Ekonomistyrning och Performance Management. Han är också föreståndare för Handelshögskolans i Göteborg Business IT Lab (Bitlab), en hub för att stödja Företagsekonomiska institutionen i digitaliseringsarbetet.