Related readings

  • Pricing InnovationPricing Innovation Companies use analytical tools to optimize the cost-side of operations. It is equally important to look at how the revenue side can be optimized. In a seminar on February 18, Professor Lidija Polutnik gave a seminar to invited guests from companies to discuss new pricing practices. In a […]
  • Intervju i Civilekonomen Intervju i Civilekonomen I juninumret av Civilekonomen intervjuas Olga Hansson från Volvo Cars och Johan Hallenby från Viscus, två av deltagarna i vårt Executive MBA-program 2017-2019, om sina erfarenheter från programmet så långt. Båda har sedan tidigare en masterexamen från Handelshögskolan i Göteborg innan de […]