Ledarskapsprogram för chefer i offentlig verksamhet

Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet har till stora delar utvecklats och prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Studierna kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp).

Välkommen på informationsmöte den 13 mars – klicka här för anmälan!

 

Detaljerad kursinformation

Kurserna går på deltid, och deltagarna kombinerar studier och arbete.

Följande kurser ges under 2019-2020:

Ledning och strategiskt tänkande 2019-2020

Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete 2019-2020

Kommunikation som strategiskt verktyg 2019-2020

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet 2019-2020

Innovationsledarskap 2019-2020

Magister-Masteruppsats 2019-2020

 

Ladda ner anmälningsblankett:

Obs! Om du är anställd av Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen,  så ska du inte använda anmälningsblanketten här. Kontakta istället HR-avdelningen på din arbetsplats för anmälan.

 

Frågor? Kontakta:

Christian Jensen på 031-786 4488
Erik Bergenholtz på 031-786 6656

Get to know us

Sign up for our newsletter to receive regular updates about our programmes, get priority access to upcoming events and discover the world of Executive Education.

You can also follow us on Facebook or LinkedIn.