Ledarskapsprogram för chefer i offentlig verksamhet

Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av följande kurser:

  • Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)
  • Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete (15 hp)
  • Verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp)
  • Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer (7,5 hp)
  • Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet (7,5 hp)
  • Innovationsledarskap (7,5 hp)
  • Beslutsfattandets psykologi (7,5 hp)
  • Magister/Masteruppsats (15 hp)

Kurserna går på deltid, och deltagarna kombinerar studier och arbete. Studierna kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp). Programmet har till stora delar utvecklats och prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

 

Detaljerad kursinformation

Följande kurser ges under 2017-2018:

Ledning och strategiskt tänkande 2017-2018

Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete 2017-2018

Beslutsfattandets psykologi 2017-2018

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet_2017-2018

Innovationsledarskap 2017-2018

Magister-Masteruppsats 2017

 

Ladda ner anmälningsblankett:

Obs! Om du är anställd av Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen,  så ska du inte använda anmälningsblanketten här. Kontakta istället HR-avdelningen på din arbetsplats för anmälan.

 

Frågor? Kontakta:

Christian Jensen på 031-786 4488
Jennie Yu på 070-187 2080
Erik Bergenholtz på 031-786 6656

Get to know us

Sign up for our newsletter to receive regular updates about our programmes, get priority access to upcoming events and discover the world of Executive Education.

You can also follow us on Facebook or LinkedIn.