News

Ny kunskap i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

17 September 2019

Den 21 månader långa utbildningen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg avslutas med en uppsats där de nya kunskaperna appliceras på faktiska utmaningar i deltagarnas yrkesliv. Uppsatserna speglar deltagarnas olika branscher och erfarenheter och ger värdefull ny kunskap. Executive MBA-programmet är uppdelat i fyra terminer: From strategy to action, Managing functions, Navigating in a […]

Read more

News

Examen för Executive MBA-deltagarna vid Handelshögskolan i Göteborg

27 June 2019

Årets deltagare vid Executive MBA-programmet 2017-2019 examinerades med diplom den 14 juni vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 21 månader har 23 deltagare fullföljt den engelskspråkiga managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Som avslutning på programmet skrivs en examensuppsats där teori knyts ihop med praktisk tillämpning. Utbildningen som är på deltid […]

Read more

News

Premiär för öppna ledarprogram på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

23 April 2019

Som komplement till skolans ledande Executive MBA-program över 21 månader och företagsanpassade ledarprogram på 2-15 dagar erbjuds nu för första gången kortare öppna ledarprogram på Handelshögskolan i Göteborg; ledarprogrammen är som regel två dagar långa och riktar sig till chefer och ledare som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. Föreläsarna är samtliga […]

Read more

News

Examination för Executive MBA-deltagare vid Handelshögskolan i Göteborg

27 June 2018

Den 8 juni examinerades 28 deltagare vid Executive MBA-programmet 2016-2018 i Göteborg. Detta är den hittills största gruppen som fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Deltagarna kommer från såväl små som medelstora företag och internationella bolag från olika branscher: SKF, Mindcamp, Sweco, Gina Tricot, Volvo […]

Read more

News

Stipendium delas ut för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

15 November 2017

Johan Hallenby, grundare och VD för göteborgsbaserade tillväxtföretaget Viscus, uppstickare inom träning, rehab och sport, har tilldelats ett stipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Studierna möjliggörs genom ett generöst entreprenörs- stipendium från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. ”När jag grundade mitt bolag Viscus 2009 bestämde jag att jag skulle göra […]

Read more

News

Höga förväntningar då 23 chefer startade Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

11 October 2017

Torsdagen den 5 oktober startade årets upplaga av Handelshögskolans Executive MBA-program med en grupp förväntansfulla chefer från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader och Sveriges enda Executive MBA som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och […]

Read more

Examen för Göteborgs Executive MBA-deltagare 2015-2017


13 July 2017

Efter närmare två års studier examinerades häromveckan deltagarna vid Handelshögskolans Executive MBA-program 2015-2017 i Göteborg. Redovisning av examensuppsatserna, flera med fokus på strategiskt beslutsfattande och organisationsutveckling, följdes av den traditionsenliga diplomceremonin. Ett tjugotal chefer avslutade därmed sina framgångsrika studier efter att ha slipat sina färdigheter i ledarskap och företagsstyrning. Göteborgs Executive MBA program är en […]

Read more

Lyckad ledarutbildning för Gullringsbo

3 March 2017

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg har anordnat en företagsanpassad ledarskapsutbildning för AB Gullringsbo Egendomar, Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern. Utbildningen vände sig till nuvarande och kommande ledare samt chefer i koncernens dotterbolag Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Torslanda Entreprenad. Syftet var att stärka ledarskapet i koncernen […]

Read more

News

Handelshögskolan i Göteborg ackrediterad av AMBA till 2021

14 December 2016

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått förnyat förtroende av internationella ackrediteringsorganisationen Association of MBAs (AMBA). Programmet har varit ackrediterat sedan 2013 och får nu längsta möjliga förlängning – fem år. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda svenska handelshögskola som är AMBA-ackrediterad. Denna kvalitetssäkring anses internationellt som den mest prestigefyllda ett MBA-program […]

Read more

News

Globalt skräddarsytt ledarprogram för SKFs HR-direktörer

22 November 2016

GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg levererar SKF HR Executive Programme, en ny skräddarsydd ledarskapsutbildning, till de högsta cheferna inom SKF-koncernens globala HR-organisation. Programmet, som är indelat i två intensiva femdagarsmoduler, genomfördes under maj/juni och i september 2016. Den första modulen fokuserar på affärsmannaskap, strategi, marknadsdynamik, riskhantering och strategisk HRM, medan den […]

Read more

News

Höga förväntningar då 30 chefer startade Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

11 October 2016

Torsdagen den 6 oktober startade årets upplaga av Handelshögskolans Executive MBA-program med en grupp förväntansfulla chefer från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner. Executive MBA-programmet är en engelskspråkig managementutbildning på deltid över 21 månader och Sveriges enda Executive MBA som är ackrediterad av Association of MBAs (AMBA). Med kombinerat fokus på Norden och […]

Read more

News

Ackreditering sätter Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på världskartan

12 September 2016

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått sin tredje ackreditering – AACSB – och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är, vad man kallar, ”Triple Crown-ackrediterad”. Det innebär att skolan tillhör de 0,5% av världens handelshögskolor som genomgått och klarat de tre tuffaste kvalitetsgranskningarna för handelshögskolor i världen. I denna exklusiva grupp återfinns bland […]

Read more