News

Professor Lidija Polutnik ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education

8 November 2021

Lidija Polutnik, professor i nationalekonomi vid Babson College i Boston, USA, har nyligen valts in som ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education AB. Lidija Polutnik är sedan många år engagerad i GU Executive Educations skräddarsydda företagsutbildningar liksom i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon brinner för att stärka relationerna mellan akademi och […]

Read more

News

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2021–2023

19 October 2021

Senior grupp med stor bredd Den 7 oktober samlades deltagarna i Executive MBA-programmet 2021–2023 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för första gången. 20 förväntansfulla antagna chefer från såväl mindre och medelstora som multinationella organisationer ska under 21 månader gå den engelskspråkiga managementutbildningen som ges på deltid. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning med tonvikt på nordiska […]

Read more

News

Årets Executive MBA-uppsatser presenterade — ledarskap i kris och förändring återkommande tema

2 July 2021

Sista terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg utgörs till största delen av en akademisk uppsats. Ett projekt som utmanar och resulterar i ny kunskap om företagsutveckling och ledarskap. Frågeställningarna är alltid aktuella och coronapandemin har påverkat ämnesvalen för årets uppsatser – flera av dem handlar om ledarskap i kris och förändring. Det gäller […]

Read more

News

Ny version av ROMP i Executive MBA-programmet ”Jag känner mig mycket priviligierad”

15 June 2021

Sedan hösten 2020 har inslaget Reflecting on Management Practice, ROMP, som ingår i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg, ett nytt innehåll. Vid tre tillfällen får deltagarna under en halvdag träffa seniora chefer som delar med sig av aktuella managementfrågor med anknytning till ämnen som ingått i utbildningen under terminen. ”ROMP fördjupar utbildningen och är […]

Read more

News

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 May 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Read more

News

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2020–2022

29 October 2020

Ledarskap, nordiska styrkeområden och asiatisk affärslogik på schemat I oktober startade Executive MBA-programmet 2020–2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under 21 månader ska de 16 antagna ledarna utveckla ett brett spektrum av kompetenser som förbereder dem för större affärsansvar och ledarskap i en global värld med högt förändringstryck. Utbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och […]

Read more

News

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

2 September 2020

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.   Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan […]

Read more

News

Annorlunda examen för Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg

25 June 2020

Den 12 juni examinerades deltagarna i Executive MBA-programmet 2018–2020 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. De har, vid sidan av sina ordinarie chefsjobb, fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. På grund av coronapandemin genomfördes undervisningen de sista månaderna online.   ”Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa […]

Read more

News

Undervisning för Executive MBA i Göteborg flyttades från klassrum till online — utbildning, nätverkande och internationellt utbyte trots coronapandemi

26 March 2020

Med särskilt fokus på Asien, undervisande professorer från flera kontinenter och deltagare från olika länder är den internationella karaktären utmärkande för Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Coronapandemin har dock skapat nya utmaningar. Utbildningen under resten av vårterminen har därför flyttats från klassrummet till nätet. Modern digital mötesteknik gör att inlärning och interaktion inom […]

Read more

News

Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

19 December 2019

För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB – ett företag inom autonoma fordon. ”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och […]

Read more

News

Affärskompetens och ledarskap på en global marknad – programstart för Executive MBA 2019-2021

11 October 2019

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om […]

Read more