Öppet program

Medvetet, modigt ledarskap

Lecturer:

Mette Anthonsen and Rebecka Arman

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Book

Allt fler verksamheter ställer om till arbetssätt där vi arbetar självständigt och tillsammans på nya sätt för att möta förändringar i omvärlden. Fokus flyttar från enbart prestation till att inkludera relation vilket ställer krav på vår personliga utveckling. Ökad självkännedom, strukturerad reflektion och förmågan att styra din uppmärksamhet gör det möjligt att ifrågasätta gamla sanningar och agera utifrån nya perspektiv. Programmet erbjuder:

• Forskningsbaserad kunskap om hur och varför självledarskap med medveten närvaro gör dig till en bättre ledare

• Verktyg och övningar för att styra din uppmärksamhet, själv och med andra, baserat på Mindfulness och systemiska konstellationer

• Träning i självkännedom, medveten närvaro, reflektionstid och tillgång till ditt mod för att använda det i ditt arbete.

Genom aktivt deltagande i övningar får du verktyg med dig som du redan börjat använda. Du utbyter också erfarenheter med andra som står inför liknande utmaningar i sitt arbete.

Programledare: Mette Sjöberg Anthonsen

Mette Anthonsen har en BA från Danmarks Journalisthøjskole, en MA Internationella Relationer från University of Reading och en PhD Statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Hon faciliterar sedan 2009 lärande kring personlig och professionell utveckling för individer, grupper och team på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter några år som program manager för Quality of Government Institutet på Göteborgs universitet har hon sedan 2009 arbetat med lärande och ledarskapsutveckling på full tid.

Som programledare har hon fullt fokus på deltagarnas behov och på att hålla hög, professionellt nivå på programmets alla leveranser. Bredvid jobbet på Handelshögskolan driver Mette eget konsultbolag med fokus på ledarskapsutveckling och professionell coaching. Hennes kundkrets är global, och hon jobbar med klienter från offentlig sektor såväl som från näringslivet.

Programledare: Rebecka Arman

Rebecka är tidigare sjuksköterska och arbetar sedan 2010 som lärare och forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Rebeckas forskning handlar om organisationsutveckling och ledarskap, särskilt inom HR-området, både i privat och offentlig sektor.

Hon leder själv och undervisar i ledarskap, teamutveckling och kommunikation. Rebecka föredrar att leda upplevelsebaserat lärande där det skapas mycket utrymme för utbyte av erfarenheter. Sedan 2009 praktiserar hon Mindfulness och meditation dagligen.

Målgrupp:
För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

INNEHÅLL

Programmet är utformat för att i psykologisk trygghet aktivt engagera deltagarna. Teoretiska perspektiv varvas med praktiska övningar i Mindfulness och konstellationer samt delande av erfarenheter. Vi ses vid tre tillfällen.

Programmet tar bland annat upp:

• Hur du hittar en balans mellan styrning av
organisationens dagliga verksamhet och ett mer
strategiskt, reflekterande ledarskap

• Hur du kopplar ihop mod och medkänsla för att
på bästa sätt applicera detta i din yrkesroll

• Hur du kan skapa gemensamt utrymme för
reflektion, personlig och professionell utveckling
i er organisationskultur

*Med reservation för ändringar i programinnehåll

Datum och plats:
13, 23-24 mars samt slutet av april, 2023. Online samt Nääs Fabriker.

Boka plats

Skicka in din intresseanmälan nedan (ej bindande):

  • Välj kurstillfälle *

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *