Dags att ansöka till Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg

Jag vill veta mer

Nyfiken? Kontakta oss!

Hör av dig så berättar vi mer om hur en Executive MBA
tar dig till nästa steg i karriären

Fem anledningar att investera i en Executive MBA:

1. Maximera ditt CV med en kvalitetssäkrad chefsutbildning

En Executive MBA är världens mest välkända chefsutbildning. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder Sveriges enda Executive MBA-program som är ackrediterat av Association of MBAs (AMBA), en prestigefylld akademisk kvalitetsstämpel.

2.Kombinera studier med jobb

Vårt program har ett betonat internationellt fokus, ges helt på engelska och löper på deltid över 21 månader. Var tredje torsdag-lördag omfattar undervisning i klassrum i Göteborg. Programmet är särskilt anpassat för att du ska kunna kombinera studier med ditt dagliga arbete.

3. Utöka ditt nätverk

Mer än hälften av lärandet sker mellan deltagarna. Just därför har vi strikta antagningskrav, där stor vikt läggs vid tidigare chefserfarenhet. De senaste tre klasserna har bestått av i snitt 24 deltagare. Medianåldern var 40 år och i genomsnitt hade deltagarna 11 års chefserfarenhet vid programstart. Värdet av det exklusiva nätverk som du skapar under Executive MBA-programmet lever dessutom kvar långt efter din examen.

4. Tillämpa dina nya kunskaper direkt på jobbet

Executive MBA-programmet kombinerar en akademisk bas med varaktig praktisk relevans. Detta betyder att våra deltagare utmanas att efter varje delmoment tillämpa nyvunna kunskaper i sina hemorganisationer. Den avslutande terminen tillägnas ett projektarbete som ger goda möjligheter för kostnadseffektiva förändringar din egen verksamhet.

5. Studera på elituniversitet i Asien

Vårt Executive MBA-program har ett unikt kombinerat fokus på Norden och på Asien. Delar av undervisningen är förlagd till topprankade universitet i Kina och Indien, där vi dessutom besöker lokala företag och nätverkar med beslutsfattare.

“Jag har fått kartor och strukturer som jag kan relatera nya intryck till. När jag ser på olika situationer idag, kan jag lösa dem och dra slutsatser mycket snabbare. Det ger en sån här utbildning”. Malin de Maré, Executive MBA-deltagare 2009-2011