News

Capio Närsjukvård buys leadership training with “Wow!” and “Aha!” factors

5 May 2022

Psychological safety is the theme for the upcoming fifth module in Capio Närsjukvård’s Executive Management Programme – a customised leadership training programme with content continuously shaped in dialogue with GU Executive Education, according to the company’s evolving needs and challenges. With its base in scientific evidence, combined with knowledgeable and committed lecturers who encourage constructive […]

Read more

News

Capio Närsjukvård köper universitetsbaserad ledarutbildning med wow- och aha-känsla!

5 May 2022

Psykologisk trygghet är temat för den kommande femte modulen i Capio Närsjukvårds Executive Management-program – en skräddarsydd ledarutbildningen vars innehåll formas löpande i dialog med GU Executive Education efter verksamhetens behov och utmaningar. Vetenskaplig grund, kunniga och engagerade föreläsare och bra dialog hör till det som gör att vd Fredrik Gunmalm fortsätter att utveckla sina […]

Read more