Press release

Göteborgs-Posten initiates Executive MBA scholarship to strengthen West Sweden’s competitiveness

7 May 2021

With the aim of supporting the West Swedish business community’s long-term innovation and competitiveness, Göteborgs-Posten (GP) – in collaboration with the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg – is establishing a scholarship to cover the cost of a place on the Executive MBA program in Gothenburg. The scholarship will be […]

Read more

News

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 May 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Read more