News

A different type of Executive MBA graduation at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

25 June 2020

On June 12, the participants of the Executive MBA programme 2018-2020 at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg graduated from their study programme. In parallel to their ordinary management roles, they have completed a 21-month management training programme focused on leadership and business management in a global market. Due […]

Read more

News

Annorlunda examen för Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg

25 June 2020

Den 12 juni examinerades deltagarna i Executive MBA-programmet 2018–2020 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. De har, vid sidan av sina ordinarie chefsjobb, fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. På grund av coronapandemin genomfördes undervisningen de sista månaderna online.   ”Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa […]

Read more