News

The Gothenburg Executive MBA switched from classroom to online – teaching, networking and international exchange continue despite corona virus pandemic

26 March 2020

With a special focus on Asia, professors from several continents and participants from countries all over the word, the international character of the Executive MBA degree programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is ubiquitous. However, the outbreak of the corona virus pandemic has created new challenges. Teaching […]

Read more

News

Undervisning för Executive MBA i Göteborg flyttades från klassrum till online — utbildning, nätverkande och internationellt utbyte trots coronapandemi

26 March 2020

Med särskilt fokus på Asien, undervisande professorer från flera kontinenter och deltagare från olika länder är den internationella karaktären utmärkande för Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Coronapandemin har dock skapat nya utmaningar. Utbildningen under resten av vårterminen har därför flyttats från klassrummet till nätet. Modern digital mötesteknik gör att inlärning och interaktion inom […]

Read more