News

Ny kunskap i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

17 September 2019

Den 21 månader långa utbildningen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg avslutas med en uppsats där de nya kunskaperna appliceras på faktiska utmaningar i deltagarnas yrkesliv. Uppsatserna speglar deltagarnas olika branscher och erfarenheter och ger värdefull ny kunskap. Executive MBA-programmet är uppdelat i fyra terminer: From strategy to action, Managing functions, Navigating in a […]

Read more