News

Graduation for Executive MBA participants at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

27 June 2018

June 8, the 28 participants of the 2016-2018 cohort graduated from the Gothenburg Executive MBA programme. This was to date the largest group to have completed the 21-month management programme, which focuses on leadership and corporate management in a global market. The participants come from both small and medium-sized companies and international corporations in different […]

Read more

News

Examination för Executive MBA-deltagare vid Handelshögskolan i Göteborg

27 June 2018

Den 8 juni examinerades 28 deltagare vid Executive MBA-programmet 2016-2018 i Göteborg. Detta är den hittills största gruppen som fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Deltagarna kommer från såväl små som medelstora företag och internationella bolag från olika branscher: SKF, Mindcamp, Sweco, Gina Tricot, Volvo […]

Read more