Events

Ledarskapsprogram för chefer i offentlig verksamhet

28 September 2012

Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av följande kurser: Ledning och strategiskt tänkande (15 hp) Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete (15 hp) Verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp) Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer (7,5 hp) Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet (7,5 hp) Innovationsledarskap (7,5 hp) Beslutsfattandets psykologi (7,5 […]

Read more