News

Fler kvinnor i chefsutbildningarna vid Handelshögskolan i Göteborg

24 August 2012

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2012-08-24 Andelen kvinnor i Handelshögskolans Executive MBA-program har ökat från 25 till 40 procent jämfört med tidigare år, något som starkt bidrar till gruppens dynamik. Både föreläsare och deltagare kommer dessutom från ett flertal olika länder, vilket ger ett internationellt perspektiv på ledarskap och affärskultur och förser deltagarna med verktyg […]

Read more